A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тальнівська міська об'єднана територіальна громада
Черкаська область, Тальнівський район

Про комплексну програму функціонування та розвитку системи цивільного захисту Тальнівської ОТГ, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення місцевого матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19СЕСІЯ8 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

Від06.03.2018                                                                                                                                                       19/8-9

м.Тальне

 

Про комплексну програму функціонування та розвитку

системи цивільного захисту Тальнівської ОТГ,

забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації,

створення місцевого матеріально-технічного резерву

щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій

у мирний час та особливий період на 2018-2022 роки

 

 

 Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 19 Кодексу цивільного захисту України, керуючись п.п. 16, 17 п. 1 статті 91 Бюджетного кодексу України,Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити комплексну програму функціонування та розвитку системи цивільного захисту Тальнівської ОТГ, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення місцевого матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період на 2018-2022 роки (далі – Програма) згідно з додатками.

 

2. Доручити виконавчому комітету Тальнівської міської ради при формуванні бюджету Тальнівської ОТГ на відповідний період передбачати кошти на реалізацію зазначеної Програми.

 

3. Організацію виконання Програми покласти на заступника міського голови та відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Марченка В.М. та на постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності і правопорядку, депутатської діяльності та етики, регламенту та регуляторної діяльності (голова комісії Неділько О.В.).

 

Міський голова                                    О.В. Юрченко

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від06.03.2018 № 19/8-9

 

                                                   КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

 

програма функціонування та розвитку

системи цивільного захисту Тальнівської ОТГ,

забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації,

створення місцевого матеріально-технічного резерву

щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій

у мирний час та особливий період на 2018-2022 роки

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Різке ускладнення внутрішньополітичної обстановки, втручання Російської Федерації у внутрішні справи України, загострення суспільно - політичної ситуації на сході України, факти неприхованої агресії, активізація дій незаконно створених збройних формувань проросійського спрямування, що становить загрозу посягання на територіальну цілісність, ставлять Україну перед необхідністю підтримання Збройних Сил України, інших військових формувань    у боєздатному стані, нарощування їх здатності давати адекватну відповідь реальним і потенційним загрозам України.

Зазначені умови викликають необхідність формування нової ідеології попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій), запровадження                        на державному та місцевих рівнях невідкладних заходів шляхом розроблення і реалізації програми і передбачених нею заходів.

Комплексна програма функціонування та розвитку системи цивільного захисту Тальнівської ОТГ, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення місцевого матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період на 2018-2020 роки(далі - Програма) розроблена відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 19Кодексу цивільного захисту України, на виконання Конституції України, Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», «Про військовий обов’язок та військову службу», п.п. 16, 17 п. 1 статті 91 Бюджетного кодексу України,Указу Президента України від 09.02.2001 року № 80/2001 «Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру», постанови Кабінету Міністрів України від 30.09. 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів  для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій».

Програма спрямована на реалізацію в Тальнівській ОТГ державної політики у сфері захисту незалежності та територіальної цілісності Держави, захисту населення і територій, попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій), своєчасного і повномасштабного реагування силами та засобами, а також надання допомоги населенню для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій)у мирний час та особливий період, тощо.

 

 

 

 

Одними з головних і невід’ємних елементів захисту Держави є створення системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути         на території  ОТГ у мирний час та особливий період створюються місцеві матеріально-технічні резерви.

Заходи Програми також орієнтовані на забезпечення виконання завдань з мобілізаційної підготовки Тальнівської ОТГ, проведення мобілізації у встановлені терміни, роботи підприємств, установ, організацій та життєзабезпечення населення в умовах особливого періоду.

В комунальній власності виконавчого комітету Тальнівської міської ради (свідоцтво про право власності від 27.03.2007р. серія ЯЯЯ № 662079, видане на підставі рішення виконавчого комітету Тальнівської міської ради) перебуває комплекс нежитлових будівель за адресою м. Тальне, вул. Замкова, 79 (колишня адреса вул. Радянська, 71), загальною площею 580,8 кв. м. (адмінбудівля, гараж, склад), який на підставі рішення виконкому № 29 від 16.02.2018 року переданий в оренду для розміщення в ньому Тальнівського районного військового комісаріату. Згідно договору оренди Орендодавець сплачує плату за користування Орендарем комунальними послугами (природний газ, електроенергія), яку Орендар відшкодовує Орендодавцю. Власник переданого в оренду майна має вжити заходів по забезпеченню належного технічного стану та утримання будівлі,для забезпечення виконання Тальнівським  військовим комісаріатом завдань за призначенням.

Паспорт Програми наведений у додатку 1 до Програми.

 

2. Мета та завданняПрограми

Головною метою та завданнямпрограми є:

забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації на території Тальнівської ОТГ, вирішення комплексу завдань по забезпеченню готовності та здатності Тальнівської міської ради до роботи в умовах особливого періоду, а також готовності населення і території Тальнівської ОТГ до оборони, підготовки до збройного захисту та захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, якісної та цілеспрямованої мобілізації людських і транспортних ресурсів, призначених на доукомплектування військових частин;

підтримання мобілізаційної готовності Тальнівського районного військового комісаріату на належному рівні, необхідному для виконання ним завдань за призначенням;

матеріально-технічне забезпечення спільної роботи виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військового комісаріату, правоохоронних органів, освіти та охорони здоров’я щодо забезпечення роботи призовної дільниці та мобілізаційної підготовки місцевого значення;

забезпеченнянадійного і сталогофункціонуваннясистемиоповіщення про загрозуабовиникненнянадзвичайнихситуацій;

забезпеченняфункціонування та розвиткупунктівуправління та органівуправління системою цивільногозахисту Тальнівської ОТГ;

 

 

 

 

створенняобсягівматеріально-технічнихзапасів для попередження               і ліквідаціїнадзвичайнихситуаційтехногенного і природного характеру               та їхнаслідків;

створення належних умов функціонування Тальнівського районного військового комісаріату у приміщенні Тальнівської міської ради;

сприяння Тальнівському районному військовому комісаріату в організації роботи в мирний час та під час мобілізації.

 

3. Основні напрямки та заходи виконання Програми

- забезпечення цивільного захисту на території Тальнівської ОТГ;

- забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на суб’єктах господарювання, що належать до сфери управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварій;

- забезпечення оповіщення та інформування населення  про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій;

- організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Тальнівської ОТГ;

- організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- організація та здійснення евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення;

- контроль за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;

- створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій;

- забезпечення складення довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, списки загиблих осіб на підставі їх ідентифікації;

- забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, зокрема виплата матеріальної допомоги;

- створення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а вразі виникнення надзвичайних ситуацій – спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби), забезпечення їх функціонування;

- організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, обліку таких споруд, контролю за утриманням та станом їх готовності;

- реалізація заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання комунальної власності Тальнівської міської ради;

- здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених чинним законодавством;

 

 

 

- планування, організація та забезпечення  мобілізаційної підготовки та мобілізації на території Тальнівської ОТГ;

- здійснення контролю за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у комунальній власності або залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

- організація під час мобілізації в установленому порядку своєчасного оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, техніки на збірні пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних засобів та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту відповідно до мобілізаційних планів;

- забезпечення на території Тальнівської ОТГ ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час і надання звітності щодо бронювання військовозобов’язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

- забезпечення надання Тальнівському районному військовому комісаріату відомостей про реєстрацію, банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, згідно із законодавством;

- сприяння Тальнівському районному військовому комісаріаті у його роботі в мирний час та під час мобілізації;

- підтримання мобілізаційної готовності Тальнівського районного військового комісаріату на належному рівні, необхідному для виконання завдань за призначенням;

- забезпечення Тальнівського районного військового комісаріату канцелярськими товарами, поліграфічною продукцією на період проведення призову громадян України на військову службу та під час мобілізації, оплата транспортних послуг для доставки призовників, мобілізованих на збірний пункт до обласного військового комісаріату та в обласний медичний заклад для проходження призовниками та мобілізованими медичних оглядів;

- сприяння проведенню Тальнівським районним військовим комісаріатом організаційних заходів щодо добору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом у відповідності до вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

- підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді;

- забезпечення учасників АТО матеріально-технічними засобами, іншими необхідними матеріалами;

- забезпечення на території Тальнівської ОТГ виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Заходи,спрямовані на виконанняПрограми,визначені у додатку 2 до Програми.

 

 

4. Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість вирішити низку питань щодо покращення безпеки держави та населення Тальнівської ОТГ, забезпечити стале функціонування економіки громади, реалізувати одне з головних завдань – своєчасне попередження про надзвичайні ситуації техногенного, природного та воєнного характеру регіонального і місцевого рівнів, захисту населення у мирний час та особливий період.

Виконання Програми дасть можливість забезпечитистворення місцевогоматеріально-технічного резервуТальнівської ОТГ для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків,забезпечити проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів,облаштування технічними засобами охорони підприємств комунальної власності, установ та організацій бюджетної сфери.

Очікуваними результатами Програми є якісна мобілізаційна підготовка населення і транспортних ресурсів, підготовка молоді до військової служби та призов громадян на строкову військову службу з метою комплектування військ молодим поповненням, підняття престижу професії військовослужбовця та забезпечення можливостей повноцінного виконання функцій держави з оборони країни, активне усвідомлення молодим поколінням, що захист України – конституційний обов’язок кожного її громадянина.

5. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок бюджету Тальнівської ОТГ та інших місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми у 2018 році та внаступні бюджетні періоди визначатиметься виходячи з фінансової спроможності бюджету Тальнівської ОТГ на підставі обґрунтованих розрахунків, поданих виконавцями та учасниками Програми.

 

6. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету (далі – відділ).

Контроль за реалізацієюзаходів, передбаченихПрограмою, здійснюватиме  у межах компетенції виконавчий комітет Тальнівської міської ради.

Виконавці заходів, передбачених Програмою, інформують                          про хід її виконання відділщороку станом на 1 січня до 15 січня наступного року.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів Програми відділ подає щороку до 20січня наступного року.

Майно місцевого матеріально-технічного резерву зберігається на складі сектору з питаньфункціонуванняжитлово-комунального та внутрішньогогосподарстваТальнівськоїміської ради, або в іншихпідприємствахкомунальноївласності на договірних засадах на  підставі договору зберігання.

 

 

Додаток 1

                 до Програми

 

 

Паспорт комплексної програми функціонування та розвитку

системи цивільного захисту Тальнівської ОТГ,

забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації,

створення місцевого матеріально-технічного резерву

щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій

у мирний час та особливий період на 2018-2022 роки

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Тальнівської міської ради

 

2

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми

Пункт 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», стаття 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,стаття 19                Кодексу цивільного захисту України, Указ Президента України від 09.02.2001 № 80/2001 «Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру», постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», п.п. 16, 17 п. 1 статті 91 Бюджетного кодексу України

3

Розробник Програми

відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету

4

Співрозробники Програми

Тальнівський районний військовий комісаріат

5

Відповідальний виконавець Програми

відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету

 

 

 

6

Учасники Програми

Тальнівськийрайоннийвійськовийкомісаріат

 

7

Терміни реалізації Програми

2018-2022 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми

Бюджет Тальнівської ОТГ,

інші місцеві бюджети

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

Визначатиметься, враховуючи  фінансову спроможність бюджету ОТГ та інших місцевих бюджетів на підставі обґрунтованих розрахунків, поданих виконавцями Програми.

На 2018 рік :

154904,00 гривень;

30000,00 гривень.

10

Основні джерела фінансування Програми

Кошти бюджету Тальнівської ОТГ інших та місцевих бюджетів, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством

 

 

За секретаря міської ради                                                                      Л.В.Соловей

 

Рішення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора