A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тальнівська міська об'єднана територіальна громада
Черкаська область, Тальнівський район

Про Програму фінансової підтримки комунальних підприємств Тальнівської міської ради та здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2018 рік

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

Від 06.03.2018                                                                                                                                       № 19/8-10

м.Тальне

 

Про Програму фінансової підтримки

комунальних підприємств Тальнівської

міської ради та здійснення внесків

до їх статутного капіталу на 2018 рік

 

З метою забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств Тальнівської міської ради відповідно до їх функціональних призначень, на виконання рішення міської ради № 16/8-5 від 20.12.2017 року  «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік», відповідно п. п. 21 п. 1 ст. 91 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунальних підприємств Тальнівської міської ради та здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2018 рік згідно додатку 1.

2. Затвердити Порядок виділення та використання коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у формі фінансової підтримки комунальних підприємств Тальнівської міської ради згідно додатку 2.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (голова В.І.Накопюк).

 

 

Міський голова                                                                               О.В.Юрченко

 

 

 

Додаток 1

до рішенняміської ради

№ 19/8-10від06.03.2018

 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки комунальних підприємств Тальнівської міської ради та здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2018 рік

 

ПАСПОРТ Програми фінансової підтримки комунальних підприємств  Тальнівської міської ради та здійснення внесків до їх статутного капіталу

на 2018 рік

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Тальнівської міської ради

2.

Розробник програми

Виконавчий комітет Тальнівської міської ради

3.

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Тальнівської міської ради, структурні підрозділи Тальнівської міської ради

4.

Учасники Програми – комунальні підприємства Тальнівської міської ради

КП  «Водоканал»,                                            

КП  «Ритуал»,

КП «Наш Дім»,

КП «Гірський Тікич»

КП «Джерело»

5.

Терміни реалізації програми

2018 рік

6.

Кошти задіяні на виконання Програми

Бюджет об’єднаної територіальної громади

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

у тому числі коштів бюджету об’єднаної територіальної громади

 

 

1 262 196 тис. грн.

1 262 196 тис. грн.

 

                                             1. Загальні положення

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств  Тальнівської міської радита здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2018 рік (надалі Програма) розроблена на виконання ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна комунальної власності міської ради, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету та покращення якості надання комунальних послуг.

              Комунальні підприємства Тальнівської міської ради : КП «Водоканал», КП «Ритуал», КП «Наш Дім», КП «Гірський Тікич», КП «Джерело»  є стратегічно важливими підприємствами для міста та сіл Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади, які забезпечують населені пункти громади централізованим водопостачанням та водовідведенням, утриманням кладовища та наданням ритуальних послуг, надійним та безперебійним функціонуванням житлово-експлуатаційного господарства, готельного господарства. В даний час комунальні підприємства знаходяться у важкому фінансовому стані.

Діючі тарифи на послуги зазначених підприємств не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги  наданих послуг в натуральних показниках, що надаються комунальними підприємствами,  зростають тарифи на енергоносії,  витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями. Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями (єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, тощо), зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших складових витрат Підприємств призводить до нарахування їм значних штрафних санкцій та пені і, відповідно, до збільшення збитків підприємств.

Вищенаведені чинники призвели до зменшення  у Підприємств власних обігових коштів для забезпечення належного водопостачання, водовідведення, забезпечення благоустрою міста, надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (на погашення заборгованості із виплат заробітної плати, платежів до бюджету, придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню інженерних мереж, по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних технічних засобів, оновлення матеріальної бази підприємств за рахунок капітальних вкладень та інші).

 

1. Мета та завдання Програми

Мета Програми є забезпечення стабільної і беззбиткової діяльності  комунальних підприємств Тальнівської міської ради відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям міста належних послуг.

Кошти  спрямовуються:

- на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;

- на покращення якості послуг;

- виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати;

-  оплата податків та зборів, за спожиті енергоносії, тощо;

- придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для стабільної роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, тощо;

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;

- на видатки щодо зменшення енерговитрат за рахунок: встановлення енергозберігаючого обладнання, придбання та повірки приладів обліку, зокрема і побудинкових

- запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності комунальних підприємств.

                   2. Обгрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми

Фінансова підтримка комунальним підприємствам      здійснюється шляхом:                                                                                                                                1)  внесків до їх статутних капіталів з метою поповнення обігових коштів та інвестування в необоротні активи за рахунок спеціального фонду – бюджету розвитку бюджету об’єднаної територіальної громади;

2) надання поточних трансфертів підприємствам (установам, організаціям) за рахунок загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади.

4. Організація реалізації Програми

та здійснення контролю за її виконанням

4.1. Реалізація програми покладається на Виконавчий комітет Тальнівської міської ради.

4.2.Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний виконавець та постійна комісія міської радиз питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг.

 

5. Фінансова забезпеченість Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах затвердження бюджетних призначень на її виконання, передбачених в  бюджеті об’єднаної територіальної громади на відповідний рік.

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є Виконавчий комітет Тальнівської міської ради.

Обсяги фінансування Програми зазначені в додатку до Програми.

 

                          6. Очікувані результати виконання Програми. 

          Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

-   безперебійну роботу комунальних підприємств відповідно до їх  функціональних призначень і тим самим забезпечення життєдіяльності міста на сіл Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади;

-  збільшення обсягів та надання якісних послуг за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази підприємств, придбання техніки;

- зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого обладнання;

-        покращення якості послуг. 

 

 

 

За секретаря міської ради                                        Л.В.Соловей

 

 

Додаток

до Програми фінансової підтримки

комунальних підприємств Тальнівської міської ради

та здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2018 рік

 

 

Обсяг фінансування Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Тальнівськоїміської ради  та здійснення внесків до їх статутних капіталів на 2018 рік

 

№ п/п

Комунальні підприємства

Обсяги фінансування, гривень

2018 рік

1.

КП «Водоканал»

651100

2.

КП «Ритуал»

730000

3.

КП «Наш Дім»

131096

4.

КП «Гірський Тікич»

50000

5.

КП «Джерело»

 

 

Разом :

 

 

 

 

 За секретаря міської ради                                     Л.В.Соловей 

 

 

Додаток 2

до рішення  міської ради

№ 19/8-10 від 06.03.2018

                                      

 

Порядок

виділення та використання коштів з бюджету об’єднаної територіальної громади у формі фінансової підтримки комунальних підприємствам Тальнівської міської ради

 

    1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з бюджету об’єднаної територіальної громади (далі по тесту – бюджету ОТГ) у вигляді фінансової підтримки комунальним підприємствам міста та сіл Тальнівської ОТГ у рамках Програми фінансової підтримки  комунальних підприємств Тальнівської міської ради  та здійснення внесків до їх статутних капіталів на 2018 рік.

   2. Фінансова підтримка комунальним підприємствам надається на підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.

   3. Фінансова підтримка надається комунальним підприємствам на безповоротній основі для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності міста і сіл Тальнівської ОТГ і сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств відповідно до затверджених міською радою програм.

   4. Фінансова підтримка комунальним підприємствам здійснюється засновником за рахунок коштів бюджету ОТГ в обсягах, передбачених рішенням про бюджет  ОТГ на відповідний рік:

Зазначена фінансова підтримка надається як поточний та капітальний  трансферти комунальним підприємствам , які включені до мережі головного розпорядника коштів бюджету ОТГ, як одержувачі бюджетних коштів, та використовується відповідно до погодженого в установленому порядку плану використання бюджетних коштів.  Реєстрація бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань здійснюється органом Казначейської служби у порядку, встановленому законодавством;

- за ТКВКБМС 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»  - зі спеціального фонду бюджету ОТГ (бюджету розвитку) на внески до фонду власних оборотних засобів і засобів обігу комунальним підприємствам (закладам) міста та сіл Тальнівської ОТГ.

      Фінансова підтримка із спеціального фонду  бюджету ОТГ (бюджету розвитку), що надається як внесок до статутного капіталу комунального підприємства  на поповнення фонду власних оборотних засобів і засобів обігу, використовується шляхом зарахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства, відкритий в установі банку, на підставі поданих первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансових звітів та інших документів за вимогою розпорядника коштів для підтвердження цільового використання бюджетних коштів відповідно до фінансового плану.

       На цих рахунках здійснюються виключно господарські операції за коштами, отриманими як фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету ОТГ у вигляді внесків до статутного капіталу комунального підприємства. Фінансова підтримка зі

 

 

спеціального фонду бюджету ОТГ (бюджету розвитку), як внесок до статутного капіталу комунального підприємств  на поповнення фонду власних основних засобів і нематеріальних активів, надається як капітальні трансферти комунальним підприємствам, які включені до мережі головного розпорядника коштів бюджету ОТГ, як одержувачі бюджетних коштів, та використовується відповідно до погодженого в установленому порядку плану використання бюджетних коштів. Реєстрація бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань здійснюється органом Казначейської служби у порядку, встановленому законодавством.

      5.  Головні розпорядники коштів бюджету ОТГ для перерахування фінансової підтримки комунальним підприємствам  надають фінансовому управлінню Тальнівської міської ради пропозиції для перерахування коштів  згідно з помісячним розписом міського бюджету та зареєстрованими у територіальних органах Державної казначейської служби України  фінансовими зобов'язаннями одержувачів (у частині видатків загального фонду). Підставою для перерахування фінансової підтримки комунальному підприємству зі спеціального фонду бюджету ОТГ (бюджету розвитку), що надається як внесок до статутного капіталу комунального підприємства  на поповнення фонду власних оборотних засобів і засобів обігу, є  затверджені  Тальнівською міською радою рішення про поповнення статутного капіталу комунальних підприємств.

       6. Закупівля товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів комунальними підприємствами здійснюється у визначеному законодавством порядку.

      6.1. Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів може надаватися на безповоротній чи поворотній основі комунальним підприємствам, засновником яких є  Тальнівська міська рада. Фінансова підтримка надається виключно в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням міської ради про бюджет ОТГ на відповідний рік  таза цією Програмою,  в межах надходжень до бюджету ОТГ. 

6.2. Фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття (відшкодування) поточних витрат комунальних підприємств, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми, у випадку  якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства.

6.3. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів бюджету ОТГ витрати комунальних підприємств:

- на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективними договорами

( окрім винагород за ліквідацію аварій та наслідків стихійного лиха)

- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

- на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних санкцій і пені;

- на надання спонсорської і благодійної допомоги;

- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним напрямком діяльності підприємства, який передбачений Статутом підприємства та відповідає меті і завданням Програми.

6.4. Критеріями визначення одержувача для надання фінансової підтримки є наявність:

- обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем фінансової підтримки;

- фінансового плану комунального підприємства на поточний рік;

- затверджених для відповідного комунального підприємства виконавчим комітетомТальнівської міської ради цін/ тарифів на надання послуг.

 

 

 

      7. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує головний розпорядник коштів бюджету ОТГ.

       8. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

        9. Комунальні підприємства, які отримують фінансову підтримку з бюджету ОТГ за результатами своєї діяльності, подають щомісяця до 20 числа місяця, що настає за звітним, головному розпоряднику коштів бюджету ОТГ фінансові звіти з пояснювальною запискою.

      10. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» керівник комунального підприємства несе персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності.

        11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

          

 

 

 Засекретаря міської ради                           Л.В.Соловей

 

Рішення

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора