A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тальнівська міська об'єднана територіальна громада
Черкаська область, Тальнівський район

Про Програму вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення та збільшення надходжень до бюджету Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік


ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

24 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  31.07.2018                                                                                       № 24/8-12

 

 

 

Про Програму вдосконалення

інформаційно-аналітичного забезпечення

та збільшення надходжень до бюджету

Тальнівської об’єднаної територіальної громади

на 2018 рік

 

 

 Відповідно до п. 22 частини першої ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п. 21 статті 91 Бюджетного кодексу України, міська рада

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити Програму вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення та збільшення надходжень до бюджету Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік  (далі – Програма) згідно з додатками.

 

2. Доручити виконавчому комітету Тальнівської міської ради привнесенні змін до бюджету Тальнівської ОТГ передбачати кошти на реалізацію зазначеної Програми.

 

3. Організацію виконання Програми покласти на начальника фінансового управління Тальнівської міської ради Шевченко Ю.В.

 

4.  Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника фінансового управління Тальнівської міської ради Шевченко Ю.В. та на постійну комісію  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

 

 

 

Міський голова                                                                               О.В. Юрченко

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від 31.07.2018  № 24/8-12

 

 

ПРОГРАМА

вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення

та збільшення надходжень до бюджету

Тальнівської об’єднаної територіальної громади

на 2018 рік

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Політика держави спрямована на побудову конкурентоспроможної економіки. Для втілення ринкових економічних відносин необхідною умовою є виховання високої податкової культури населення та підтримки зусиль органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямованих на наповнення доходної частини бюджетів усіх рівнів необхідними коштами. Продовжується широкомасштабна модернізація податкової системи України.

Згідно з указами Президента України від 14.07.2000 № 887/2000 «Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади», від 01.08.2002 № 683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», п.16 Плану першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності, затвердженого Указом Президента України від 10.04.2006 № 300/2006 щодо створення електронних реєстрів податкових накладних, запровадження аналітичних процедур, для зменшення кількості виїзних перевірок, обґрунтованості вимог щодо відшкодування з Державного бюджету України сум податку на додану вартість , необхідно повно і якісно надавати інформаційні послуги платникам податків, поліпшувати умови їх обслуговування, створювати відповідні умови, для виконання податкових обов’язків кожним громадянином.

Програма вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення тазбільшення надходжень до бюджетуТальнівської об’єднаної територіальної громадина 2018 рік (далі Програма) розроблена з урахуванням вимог вказаних нормативних актів та спрямована на втілення у практику нових підходів у взаємовідносинах влади з суспільством, нового ставлення до платників податків, сприятиме створенню умов для залучення інвестицій, розвитку малого та середнього бізнесу, виконанню податкового законодавства, отриманню стабільних доходів до бюджету об’єднаної територіальної громади (далі бюджету ОТГ).

         Для координації дій щодо прогнозування надходжень до бюджету ОТГ, отримання інформації з надходження в режимі безпосереднього доступу, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування повинні здійснювати між собою, в установленому порядку, обмін інформацією на основі сучасних інформаційних технологій, запроваджувати автоматизовану обробку, систематизацію та аналіз інформації, для підготовки відповідних рішень, керуючись при цьому відповідними нормативними актами Міністерства фінансів України та Державної фіскальної служби України.

         Для забезпечення цього процесу Тальнівським відділенням Звенигородської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області (далі Тальнівське відділення) передбачається:

  • проведення, з використанням даних інформаційної системи податкових органів, моніторингу стану надходжень податку з доходів фізичних осіб, зокрема, від найбільш великих платників, з метою аналізу повноти та своєчасності сплати податку, оперативного встановлення причин зменшення надходжень податку по окремих платниках для вжиття відповідних мір реагування;
  • здійснення з використанням баз даних податкових органів за формою 1-ДФ постійного моніторингу нарахованих сум заробітної плати, податку з доходів фізичних осіб, середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості, середньомісячної зарплати одного працівника по великих підприємствах –мінімізаторах. У разі виявлення порушень вимог чинного законодавства про працю – застосування відповідних заходів до підприємств, які мають заборгованість з виплати зарплати та перерахування до відповідного бюджету податку з доходів фізичних осіб, виплата зарплати у законодавчо встановленому мінімальному розмірі;
  • аналіз даних звітів юридичних осіб за формою 1 – ДФ з метою виявлення підприємств, які нарахували податок, утриманий з доходів фізичних осіб, проте до бюджету його не перерахували, а також тих, які нарахували середньомісячну заробітну плату у розмірах, менших або на рівні законодавчо встановленого мінімального розміру заробітної плати;
  • організація роботи по наданню пропозицій об’єднаній територіальній громаді з питань розірвання контрактів з керівниками економічно активних підприємств державного сектору економіки у разі несвоєчасної виплати заробітної плати працівникам цих підприємств або її виплати у розмірі, нижчому від встановленого законом мінімального розміру та невиконання графіків погашення заборгованості;
  • аналіз баз даних за формою 1 – ДФ з метою встановлення кола осіб, які отримали окремі види доходів, що підлягають відповідно до законодавства обов’язковому декларуванню (інвестиційний прибуток, дохід від продажу рухомого та нерухомого майна, доходи у вигляді активів, що передаються у спадщину, подарунків, від надання в оренду нерухомості у вигляді призів, виграшів, тощо);
  • забезпечення проведення кампанії по декларуванню річних доходів громадян (реєстрація декларацій, проведення річних перерахунків податку з доходів фізичних осіб, формування висновків на повернення тадодаткову сплату податку до бюджету);
  • проведення, з використанням інформаційної бази даних податкових органів, детальної інвентаризації наявних платників та тих, що фактично сплачують податок, проведення детального аналізу динаміки сплати податку за попередні місяці поточного року та відповідні періоди минулого року;
  • аналіз за допомогою інформаційної системи податкових органів сум сплаченого податку з доходів громадян, які знаходяться в трудових відносинах з платниками єдиного та фіксованого податків. Проведення роботи по підвищенню рівня зарплати таких працівників, зокрема здійснення в установленому порядку перевірок на оптово-закупівельних базах, в магазинах та місцях надання послуг населенню, виявлення незареєстрованих підприємцями найманих працівників, не оформлених з ними трудових відносин.

Одним із критеріїв якісногота своєчасного проведення податковою інспекцією обліку та нарахування земельного податку та орендної плати фізичним особам (як громадянам, так суб’єктам господарювання – фізичним особам), від якого залежить кінцевий результат – повнота надходжень до бюджету плати за землю з фізичних осіб – є отримання інформації в режимі безпосереднього доступу та сучасний рівень комп’ютерної техніки.

У об’єднаній територіальній громаді зареєстровано 8582 землевласників і землекористувачів та 2100 платників орендної плати, у власності і користуванні яких знаходяться 8 098,7 га земельних ділянок та земельних часток (паїв).

Крім цього, Тальнівським відділенням Звенигородської ОДПІ проводиться щоквартальне отримання від відповідних органів інформації, про зміни, що відбувалися впродовж цього терміну щодо землевласників (землекористувачів), площ земельних ділянок, виникнення або припинення права на передбачені чинним законодавством пільги та інше, яка вноситься в електронну базу даних по платі за землю.

Працівниками відділення здійснюється внесення змін у картки особових рахунків платників за наслідками проведення інвентаризації земель, грошової оцінки земель населених пунктів та відповідних змін ставок земельного податку з громадян.

За відділенням закріплено платників податків до бюджету ОТГ: з плати за землю – 10682 платники, єдиного податку–678 платників, екологічний податок – 77 платників, акцизного податку –43 платники, податку на нерухоме майно – 361 платник, інших податків і зборів та неподаткових платежів –16 платників.

Чинним податковим законодавством запроваджено обов’язковість подання платниками податків до податкової інспекції розрахунків з місцевих податків і зборів (у районі їх налічується 2 види), що зумовило потребу в додатковому обліку нарахованих та сплачених сум: податків і зборів, боргу, пені та штрафних санкцій.

Для забезпечення виконання планів по збільшенню надходжень до місцевого бюджету, основну частину яких складають податки з фізичних осіб, земельний податок з фізичних осіб, орендна плата за оренду землі, потребує удосконалення обмін інформацією між фінансовими установами та податковою інспекцією в частині контролю за надходженнями до місцевого бюджету, прогнозування цих надходжень, та аналітичної обробки з метою збільшення надходжень коштів та виявлення випадків ухиляння від сплати податків, фактів мінімізації отриманих доходів.

Для виконання цих завдань конче необхідно вирішити питання модернізації існуючих систем одержання та обробки інформації сучасною комп’ютерною та телекомунікаційною технікою, обладнання приміщення інспекції наочною агітацією для платників податків, створення зручних та сприятливих умов, для подання платниками податків відповідної звітності, в першу чергу в електронному вигляді.

За рахунок коштів, що будуть виділятись на реалізацію Програми передбачається здійснити заходи щодо придбання канцелярських товарів (папір) з метою забезпечення сприятливих умов для швидкого і якісного надання громадянам і платникам податків Тальнівської ОТГ адміністративних, інформаційних, податкових та інших видів послуг, придбання знаків поштової оплати для вчасного інформування платників про обов’язок сплатити суму грошових зобов’язань визначену контролюючим органом та вручення податкових повідомлень – рішень, облаштування пожежної сигналізації для безпеки платників податків.

Паспорт Програми наведений у додатку 1 до Програми.

 

2. Мета та завдання Програми

Метою Програми є забезпечення збільшення надходжень до бюджету ОТГ у 2018 році.

     Основним заданням Програми є здійснення, відповідно до законодавства, накопичення, обліку та аналізу інформації, про податкові зобов’язання кожного платника податків та їх погашення, створення єдиного інформаційного середовища щодо платників податків та забезпечення оперативного доступу до повної та достовірної інформації про платників податків, підвищення якості обробки та контролю податкових документів, які свідчать про податкові зобов’язання платників податків, шляхом впровадження інтегрованої системи електронної обробки даних, що буде поєднувати відповідні напрямки взаємовідносин місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування зокрема, щодо:

- забезпечення виконання скоординованих заходів, для запобігання функціонуванню підприємницьких структур, через фіктивні фірми та «конвертаційні центри», за допомогою яких відбувається конвертація коштів або їх переведення із безготівкових у готівку;

- забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і своєчасного викриття фактів умисного доведення до банкрутства підприємств з державними частками майна;

- розроблення заходів, спрямованих на проведення перевірок і спеціальних заходів на підприємствах, що здійснюють виготовлення, переробку і реалізацію спирту та горілчаної продукції;

- здійснення заходів щодо упередження сумнівних експортних операцій та недопущення незаконного відшкодування ПДВ;

- проведення заходів, спрямованих на захист внутрішнього ринку, викриття і ліквідацію каналів незаконного надходження товарів (особливо підакцизних груп) на території ОТГ. Забезпечення виявлення і вилучення з обігу фальсифікованих алкогольних напоїв, протидії їх незаконному виробництву, встановленню джерел надходження спирту, підроблених марок акцизного збору, осіб, які здійснюють їхреалізацію та місць виготовлення такої продукції;

-здійснення заходів щодо викриття «фіктивних» підприємницьких структур на етапі їх взяття на податковий облік в органах податкової служби;

- забезпечення контролю за надходженням і використанням коштів підприємствами, що мають значні борги перед бюджетами всіх рівнів, недопущенням використання ними коштів на цілі, що безпосередньо не пов’язані з виробничою діяльністю. Вжиття заходів щодо сталого надходження коштів до бюджету ОТГ за рахунок застосування  в установленому порядку адміністративних арештів активіі, вилучення готівки, активізації роботи щодо виявлення та припинення фактів фіктивного банкрутства;

- виключення можливості надання платникам податків невірних відповідей, пов’язаних з неоднозначним тлумаченням окремих положень законодавчих та нормативних актів з питань  оподаткування, які призводять до недостовірності поданої звітності, неподання звітності щодо отримання окремих пільг, що призводять до помилок в прогнозуванні податкових надходжень;

- створення спеціально обладнаних за принципом операційного залу робочих місць з відсутністю безпосереднього контакту з платником податків (вікна для приймання звітних документів) за технологією «єдиного вікна» для всіх форм звітності, як в паперовому, так і в електронному вигляді;

- підвищення якості обробки документів (оперативність і достовірність), що надходять від платників податків;

- підготовки і видання інформаційних та довідкових матеріалів з вміщення у них відомостей стосовно законних прав і інтересів платників податків;

- підготовки та проведення заходів, спрямованих на виконання економічної та правової культури платників податків;

- створення і розширення соціальної реклами;

- підготовки та проведення просвітницьких програм для дітей та молоді – майбутніх платників податків.

Означені заходи сприятимуть активізації підприємницької діяльності на території ОТГ, підвищенню рівня добровільної сплати податків, що в свою чергу вплине на збільшення надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади і забезпечить вирішення інших соціальних програм.

 

3. Фінансове забезпечення

Фінансування реалізації Програми здійснюється за рахунок бюджету Тальнівської ОТГ, за рахунок надання субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету.

Обсяг фінансування Програми у 2018 році визначено виходячи з фінансової спроможності бюджету Тальнівської ОТГ на підставі обґрунтованих розрахунків, поданих виконавцями та учасниками Програми та наведений у додатку 2 до Програми.

 

4. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

Програма розрахована на 2018 рік і має реалізуватися шляхом проведення передбачених нею заходів.

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на фінансове управління Тальнівської міської ради.

Контроль за реалізацією заходів і завдань передбачених Програмою, здійснюватиме  у межах компетенції Звенигородська ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області та виконавчий комітет Тальнівської міської ради.

Виконавці заходів, передбачених Програмою, інформують                          про хід її виконання відділщороку станом на 1 січня до 15 січня наступного року.

 

 

 

 

Міський голова                                                                               О.В. Юрченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

                 до Програми

 

 

Паспорт Програми

вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення

та збільшення надходжень до бюджету

Тальнівської об’єднаної територіальної громади

на 2018 рік

 

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Тальнівської міської ради

 

2

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої      влади про розроблення Програми

Пункт 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 21 статті 91 Бюджетного кодексу України

3

Розробник Програми

Фінансове управління Тальнівської міської ради

4

Співрозробники Програми

Тальнівське відділення Звенигородської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області

5

Відповідальний виконавець Програми

 

Фінансове управління Тальнівської міської ради

6

Учасники Програми

Тальнівське відділення Звенигородської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області

7

Терміни реалізації Програми

2018 рік

8

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми

Бюджет Тальнівської ОТГ

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

На  2018 рік 30000,00 гривень.

10

Основні джерела фінансування Програми

Кошти бюджету Тальнівської ОТГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

                 до Програми

Заходи та розрахунок

 

потреби у коштах для реалізації «Програми вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення

та збільшення надходжень до бюджету Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік»

№п/п

Зміст заходу

Перелік необхідної техніки, товарів та робіт

Сума витрат

(грн.)

Термін виконання

Джерела фінансування

1

2

3

4

5

6

Модернізація технічної бази Тальнівського відділення Звенигородської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області, забезпечення автоматизації процесу обслуговування громадян та роботи із зверненнями громадян в органах місцевого самоврядування

1

Здійснення, відповідно до законодавства, накопичення, обліку та аналізу інформації, про податкові зобов’язання платників податків та їх погашення, створення єдиного інформаційного середовища щодо платників та забезпечення оперативного доступу до повної та достовірної інформації, підвищення якості обробки та контролю податкових документів.

Забезпечення робіт по обробці та обміну інформацією, приймання звітності, підготовка довідок, виготовлення друкованої продукції (листівок, оголошень, пам’яток, буклетів, стендів тощо) роз’яснювального та просвітницького характеру.

Друк довідок платникам податків, податкових вимог та інше.

Відпрацювання заходів, щодо детінізації доходів, підвищення рівня заробітної плати та легалізації зайнятості населення ОТГ. Придбання знаків поштової оплати для вчасного інформування платників про обов’язок сплатити суму грошових зобов’язань визначену контролюючим органом та вручення податкових повідомлень-рішень.

Облаштування пожежної сигналізації для безпеки платників податків.

Канцелярські товари (папір)

3000

2018 рік

Бюджет об’єднаної територіальної громади

Придбання знаків поштової оплати та конвертів

2000

Послуги: заправка катриджів, ремонт офісної та комп’ютерної техніки

5000

Облаштування (монтаж) пожежної сигналізації

20000

 

Разом

 

30000

 

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора