A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тальнівська міська об'єднана територіальна громада
Черкаська область, Тальнівський район

Про затвердження Положення про відзнаки відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради «Успішний тренер», «Талановитий керівник гуртка»

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

Від 22 травня 2018                                                                                                                                                 № 96

 

 

Про затвердження Положення

про відзнаки відділу освіти,

молоді та спорту Тальнівської міської ради

«Успішний тренер», «Талановитий керівник гуртка»

 

 

 Відповідно до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30.07.2013 №1047, Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту від 09.09.2013 №180, Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2005 р. №790), від 01.10.2005 р. №988 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» виконком міської ради

 

в и р і ш и в:

 

1. Затвердити Положення про відзнаки відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради «Успішний тренер», «Талановитий керівник гуртка»(додається).

2. Визначити відділ освіти, молоді та спорту відповідальним виконавцем з реалізації рішення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення молоді, сім’ї та спорту та з питань бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку.

 

 

Міський голова                                                                                     О. В. Юрченко

 

 

 

Додаток

до рішення виконкому

№ 96 від 22.05.2018

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відзнаки відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради «Успішний тренер», «Талановитий керівник гуртка».

 

 

І. Загальні положення

 

1. Це Положення розроблене відповідно до  Положення  про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30.07.2013 №1047,   Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту від 09.09.2013 №180,  Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2005 р. №790), від 01.10.2005 р. №988 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

2. За підготовку переможців у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах, фестивалях, чемпіонатах, змаганнях вручаються відзнаки «Успішний тренер», «Талановитий керівник гуртка», ураховуючи загальну суму балів за рейтинговою оцінкою, але не більше однієї особи в кожній номінації за підсумками поточного навчального року:

- Міжнародні конкурси, фестивалі, чемпіонати, змагання – 5 балів;

- всеукраїнські конкурси, фестивалі, чемпіонати, змагання – 4 бали;

- обласні конкурси, фестивалі, чемпіонати, змагання – 3 бали.

3. Щорічне преміювання працівників відділу  та закладів, що належать до сфери його управління, здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати праці за підсумками роботи за рік із метою матеріального стимулювання працівників за роботу з обдарованою молоддю, сумлінне і якісне виконання поставлених перед ними завдань.

За умови отримання відзнак:

 «Успішний тренер», «Талановитий керівник гуртка» працівникам виплачується одноразова премія в розмірі 50% від прожиткового мінімуму.

Усім  вручається статуетка відповідного зразка на святі обдарованих дітей.

 

ІІ. Порядок представлення до нагородження

 

1. Висунення кандидатур, які представляються до заохочення, здійснюється відкрито за рішенням загальних зборів закладів освіти й оформляється поданням про нагородження, що має містити інформацію щодо підстав для порушення клопотання про нагородження (далі - подання).

2. Подання вносяться на ім’я начальника відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради керівниками структурних підрозділів відділу освіти, молоді та спорту та закладів освіти,  що належать до сфери його управління.

3. Висунення кандидатур керівників, які представляються до заохочення відомчими відзнаками, здійснюється   за ініціативи голови ради колективу .

4. Подання подаються до відділу не пізніше, ніж за два тижні до запланованої дати нагородження.

5. До подання додається нагородний лист для представлення на відзначення відомчими відзнаками (додаток 1), у якому визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання. Нагородний лист на кожну особу готується в одному примірнику, оформляється друкованим текстом на аркушах формату А4 з двох сторін і підписується керівником підприємства, установи, організації та головою ради (зборів) трудового колективу (у разі їх наявності). Підписи затверджуються печаткою установи. Усі графи є обов’язковими для заповнення. Нагородні листи складаються в алфавітному порядку згідно з поданням.

6. Нагородні листи та інші документи щодо нагородження, подані з порушенням вимог цього Положення, розгляду не підлягають.

7. За достовірність відомостей, зазначених у поданні та нагородному листі, дотримання порядку щодо форми та строків подання всіх документів відповідає керівник, який вносить пропозицію щодо заохочення відомчими відзнаками та підписує нагородний лист.

8. Рішення про відзначення приймає начальник відділу освіти, молоді та спорту за рішенням нагородної комісії (додаток 2), а у разі його відсутності - особа, що виконує його обов’язки.

9. Відзначення відомчою відзнакою проводиться наказом відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради.

10. Проект наказу про відзначення відомчими заохочувальними відзнаками готується старшим інспектором по кадрах.

 

ІІІ. Порядок преміювання

 

1. Преміювання здійснюється за основним місцем роботи.

2. Витрати на зазначене преміювання проводяться за рахунок фонду преміювання.

3.Проект наказу про преміювання працівників  відділу освіти, молоді та спорту та керівників закладів освіти  готує  старший інспектор по кадрах (або уповноважена особа), про преміювання працівників закладів освіти готує керівник закладу і подає для розгляду начальнику відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради.

4. Премія може виплачуватись при виплаті зарплати за першу половину місяця, наступного за звітним, або в інший період, передбачений цим Положенням, колективним договором.

 

ІV. Порядок вручення  відзнак

 

1. Відомчі відзнаки вручаються в урочистій обстановці начальником відділу освіти, молоді та спорту або уповноваженою особою.

2. У трудовій книжці та особовій справі нагородженого робиться запис згідно з чинним законодавством.

3. У разі втрати відомчої заохочувальної відзнаки її дублікат не видається.

 

 

 

В.о. керуючого справами

виконавчого комітету                                                                          А.П. Белінська

                                                                                                                   

 

 

Додаток 1

до Положення

 

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ

для представлення та відзначення

________________________________

 

1.Прізвище, ім'я, по батькові:

2. Посада і місце роботи:

3.Число, місяць, рік і місце народження:

4.Стать:

5. Національність:

6. Освіта:

7. Домашня адреса:

8. Загальний стаж роботи:                    Стаж роботи у даному колективі 

9. Характеристика з зазначенням конкретних особливих заслуг особи:

 

           

           

 

            Кандидатура ________________  рекомендована зборами колективу_________________, протокол ___________________________.

           

Представляється до _________________________________________

 

 

 

           

 

Керівник                                                                              Голова зборів

Установи, організації                                                                       колективу

 

___________________                                                      ______________         

 

М.П.

 

 

«__». ________  року          

 

 

В.о. керуючого справами

виконавчого комітету                                                                          А.П. Белінська

 

 

 

Додаток 2

до Положення

 

Склад

нагородної комісії щодо визначення претендентів на отримання відзнак відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради

«Успішний тренер», «Талановитий керівник гуртка»

 

  1. Марченко В.М. – голова комісії;
  2. Коломинська Т.Б. – член комісії;
  3. Сідько В.П. – член комісії (за згодою).

 

 

 

В.о. керуючого справами

виконавчого комітету                                                                          А.П. Белінська

 

 

 

 

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора