A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тальнівська міська об'єднана територіальна громада
Черкаська область, Тальнівський район

Про затвердження Положення «ЗНО на 200» Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

Від  22 травня  2018                                                                                   № 98

 

 

Про затвердження Положення

«ЗНО на 200»

Тальнівської міської

об’єднаної територіальної громади

 

Відповідно до ст.ст.25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», з урахуванням Указу Президента України від 29 березня 2001 року №221/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики», Комплексної програми«Освіта Тальнівської об’єднаної територіальної громади» на 2017 - 2021 рр., затвердженої рішенням 8 сесії 8 скликання Тальнівської міської ради, клопотання відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради   № 01-05/848від 11.05.2018 року,  з метою підтримки і поліпшення умов інтелектуального розвитку талановитої молоді в різних сферах життя виконком міської ради

в и р і ш и в:

 

1. Затвердити Положення   «ЗНО на 200» Тальнівської міської  об’єднаної територіальної громади.

2. Визначити відділ освіти, молоді та спорту відповідальним виконавцем з реалізації рішення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення молоді, сім’ї та спорту та з питань бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку.

 

 

 

  Міський голова                                                  О.В.Юрченко

 

 

 

Додаток

до рішення виконкому

№ 98 від 22.05.2018

 

ПОЛОЖЕННЯ «ЗНО на 200»

 

Умови проведення конкурсу «ЗНО на 200» розроблено на основі Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», з урахуванням Указу Президента України від 29 березня 2001 року №221/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики», згідно з Комплексною програмою «Освіта Тальнівської об’єднаної територіальної громади» на 2017 - 2021 рр., затвердженою рішенням 8 сесії 8 скликання Тальнівської міської ради  і спрямовані на створення сприятливих умов для пошуку, підтримки і розвитку інтелектуально й творчо обдарованих дітей та їх самореалізації. Умови є продовженням реалізації розвитку особистісно зорієнтованої моделі навчання, яке здійснюється в процесі реформування шкільної освіти в Україні.

 

І. Загальні положення

 

1. Конкурс «ЗНО на 200» проводиться з метою стимулювання інтелектуального розвитку активної учнів.

2. Головним завданням конкурсу є сприяння навчальній діяльності учнів.

3. Участь у конкурсі беруть (без будь-яких обмежень) учні 11 класів закладів загальної середньої освіти.

 

ІІ. Основні вимоги до учасників конкурсу

 

Складання тесту ЗНО на 200 балів з будь-якого предмета.

 

Порядок представлення до нагородження

 

1. Висунення кандидатур, які представляються до заохочення, здійснюється відкрито за рішенням педагогічної ради закладів освіти й оформляється поданням про нагородження, що має містити інформацію щодо підстав для порушення клопотання про нагородження (далі - подання).

2. Подання вносяться на ім’я начальника відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради.

3. Подання подаються до відділу не пізніше, ніж за  2 дні до запланованої дати нагородження.

4. До подання додається нагородний лист (додаток 1), у якому визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання. Нагородний лист на кожну особу готується в одному примірнику, оформляється друкованим текстом на аркушах формату А4 з двох сторін і підписується керівником підприємства, установи, організації. Підпис затверджується печаткою установи. Усі графи є обов’язковими для заповнення. Нагородні листи складаються в алфавітному порядку згідно з поданням.

5. Нагородні листи та інші документи щодо нагородження, подані з порушенням вимог цього Положення, розгляду не підлягають.

6. За достовірність відомостей, зазначених у поданні та нагородному листі, дотримання порядку щодо форми та строків подання всіх документів відповідає керівник закладу.

7. Рішення про відзначення приймає начальник відділу освіти, молоді та спорту за рішенням нагородної комісії (склад 5 осіб), а у разі його відсутності - особа, що виконує його обов’язки.

9. Відзначення відзнакою проводиться наказом відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради.

10. Проект наказу про відзначення готується головним спеціалістом з питань освіти відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради.

 

ІІІ. Порядок преміювання

  1. Переможець нагороджується медаллю та  одноразовою премією в розмірі 1000 грн.

 

ІV. Порядок вручення  відзнак

 

1. Відзнаки вручаються в урочистій обстановці начальником відділу освіти, молоді та спорту або уповноваженою особою на випускному святі навчального закладу.

2. У разі втрати  заохочувальної відзнаки її дублікат не видається.

 

 

 

В.о. керуючого справами

виконавчогокомітету  А.П. Белінська

 

 

 

Додаток 1

До Положення

 

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ

для представлення та відзначення

________________________________

 

1.Прізвище, ім'я, по батькові:

2. Назва навчального закладу

3.Число, місяць, рік і місце народження:

4. Номер документа, що засвідчує особу:

5. Номер ідентифікаційного коду учня (або одного із батьків)

6. Домашня адреса:

7.  Характеристика з зазначенням конкретних особливих заслуг особи:

 

           

           

 

            Кандидатура ________________  рекомендована педагогічною радою школи _________________, протокол ___________________________.

           

Представляється до _________________________________________

 

 

 

           

 

Керівник                                                                             

Установи, організації                                                                     

 

___________________                                                      ______________         

 

М.П.

 

 

«__». ________  року          

 

 

 

В.о. керуючого справами

виконавчогокомітету  А.П. Белінська

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора