A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тальнівська міська об'єднана територіальна громада
Черкаська область, Тальнівський район

Про затвердження програми «Перевезення здобувачів освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади» на 2018-2022 роки

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

Від 06.03.2018                                                                                                              № 19/8-8

 

 

Про затвердження  програми

«Перевезення здобувачів освіти Тальнівської

міської об’єднаної територіальної громади»

на 2018-2022 роки

 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 13, 56 Закону України «Про освіту», Закону України «Про транспорт», Закону України «Про автомобільний транспорт», Закону України  «Про дорожній рух», наказу Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 року №1124  «Інструкції щодо організації та проведення екскурсій і подорожей  з учнівською та студентською молоддю», листа Міністерства освіти і науки України №1/11-975 від 29.01.2018 року «Щодо програми Шкільний автобус», з метою забезпечення ефективної дії механізму пільгових перевезень учнів та вихованців, забезпечення доступності освіти для дітей, які проживають у населених пунктах, де відсутні організовані форми роботи з дітьми дошкільного віку, здешевлення вартості проїзду школярів та вихованців  закладів освіти  Тальнівська міська рада

в ирішила :

 

  1.   програму «Перевезення здобувачів освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади» на 2018-2022 роки  (Додаток 1).

2. Начальнику фінансового управління Тальнівської міської ради (Ковалишиній С.О.) передбачити кошти на фінансування програми  «Перевезення здобувачів освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади» на 2018-2022 роки.

3.  Визначити відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради відповідальним виконавцем з реалізації програми «Перевезення здобувачів освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади» на 2018-2022 роки».

4.   Відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради  щорічно до 30 березня  надавати до міської ради інформацію про хід виконання Програми.

5. Фінансовому управлінню Тальнівської міської ради при формуванні бюджетів на 2018 – 2022 роки враховувати в межах можливості дохідної частини міського бюджету потребу у видаткахна здійснення заходів з реалізації  програми.

      6. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради Коломинську Т.Б., начальника фінансового управління Тальнівської міської ради Ковалишину С.О., постійні комісії міської  ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту (голова комісії Солошенко Т.В.) та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку(голова комісії Михальченко А.В.)

 

 

 

 

Міський голова                                                                О. В. Юрченко

 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                             Додаток  1

до рішення  сесії

міської ради

від 06.03.1018 року

 № 19/8-8

 

 

Програма

«Перевезення здобувачів освіти  Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади» на 2018-2022 роки

 

Загальна характеристика

1

Ініціатор розроблення програми:

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради 

2

Розробник програми

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради 

 

3

Співрозробники програми

Перевізні організації

4

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради 

5

Учасники програми

Заклади освіти

6

Терміни реалізації програми

2018-2022 роки

7

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

-

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

195700 грн

 

в тому числі: бюджетних коштів

195700 грн

 

 

з них  коштів місцевого бюджету

195700 грн

 

1. 1 Правовий аспект програми

 

Основою реалізації програми є правовий аспект: Закон України «Про освіту», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про транспорт», Закон України «Про автомобільний транспорт», Закон України «Про дорожній рух», постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», від 25 жовтня 2017 року №812 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», наказ Міністерства транспорту України від 21.01.1998№21 «Про затвердження Порядку і умов організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом», наказ Міністерства освіти і науки України №1124 від 02.10.2014 року «Інструкції щодо організації та проведення екскурсій і подорожей  з учнівською та студентською молоддю», лист Міністерства освіти і науки №1/11-975 від 29.01.2018 року «Щодо програми «Шкільний автобус»», лист Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації від 15.01.2018 №107 «Про обласну програму профілактики та лікування стоматологічних захворювань на 2015 – 2020 роки» та інші нормативно - правові акти, що регулюють діяльність автомобільного громадського пасажирського транспорту загального користування, пріоритетні напрями розвитку освіти, визначені у Комплексній програмі «Освіта Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2021 роки».

 

1.2.  Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма, цільова група та кінцеві бенефіціари.

 

           У 2017-2018 навчальному році  загальна середня освіта  реалізується в   2-х  загальноосвітніх навчальних закладах, 1 гімназії, 1 ліцеї та 1 школі І-ІІ ступенів.  У  цих  закладах навчається 1650 учнів.

            Дошкільну освіту здобувають у 9 закладах дошкільної освіти 720 вихованців. У селах Гордашівка, Здобуток та Степне відсутні організовані форми роботи з дітьми дошкільного віку.

           Є потреба в підвезенні здобувачів освіти на конкурси, спортивні змагання, фестивалі, екскурсії та інші заходи, передбачені (за планом) управлінням освіти і науки Черкаської облдержадміністрації,  управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації, Черкаським обласним відділенням (філія) комітету з фізичного виховання та спорту; підвезення здобувачів освіти для профілактики та лікування стоматологічних захворювань або медичних працівників до закладів освіти, підвезення педагогічних працівників до закладів освіти (туди та у  зворотньому напрямку).

Однак, в організації перевезень учнів громадським транспортом існують   і невирішені  проблеми. Ситуація напружена ще й тому, що призупинено роботу школи на території с. Шаулиха, у с. Антонівка немає школи, у с.Кобринова Гребля – дев’ятирічка, у с. Глибочок - дев’ятирічка. Потребують підвезення 82 здобувачі освіти, які проживають в інших селах, що не входять до Тальнівської ОТГ, але відвідують  заклади освіти Тальнівської ОТГ. Це із   с.Веселий Кут -5, с.Лащова- 2, с. Кобринова Гребля-6, с. Антонівка- 6, с.Шаулиха-11, с.Зеленьків – 3, с. Поташ-2, с. Левада- 6,  с. Папужинці-2, с.Глибочок- 13, с. Павлівка І-2, с.Довгеньке-1, с. Корсунка- 2, с.Майданецьке-5, с. Вишнопіль- 1, с.Колодисте-2, с. Криві Коліна- 1, с. Лоташеве- 1, с.Гордашівка (одірванка)- 10. Із 82 дітей 67 учні, 15 діти дошкільного віку.

Протяжність маршруту до 28 км, час в дорозі- до 54 хв.

 Розв’язання проблеми передбачається досягти  шляхом зменшення фінансового тиску на  бюджети  сімей, діти яких навчаються в освітніх закладах міста, та  часткового відшкодування за  проїзд перевізникам з  міського бюджету з розрахунку  50 % вартості проїзду учнів, вихованців до освітнього закладу та 50 % вартості проїзду -  у зворотному напрямку для учнів  закладів освіти  об’єднаної територіальної громади, що проживають у навколишніх селах, до яких відсутній рейс шкільного автобуса.

Цільовими групами програми є:

- учні, які користуються послугами громадського пасажирського транспорту;

- вихованці закладів дошкільної освіти, які користуються послугами громадського пасажирського транспорту;

-  перевізники  – суб'єкти підприємницької діяльності, які надають послуги пасажирам по їх перевезенню  і несуть відповідальність за якість послуг, що надаються.

Бенефіціарами  програми  є сім’ї, в яких проживають учні та вихованці, що потребують під’їзду до освітніх закладів та у зворотному напрямку,  перевізники  – суб'єкти підприємницької діяльності.

1.3. Мета та завдання програми.

Мета програми:забезпечення доступності освіти для дітей, які проживають у населених пунктах, де відсутні організовані форми роботи з дітьми дошкільного віку,  здешевлення вартості проїзду школярів та вихованців  закладів освіти.

Основними завдання Програми є:

- забезпеченняздешевлення проїзду учнів, вихованців до загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних  закладів;

-  забезпечення ефективної роботи системи шкільних перевезень учнів для соціального захисту сімей, що мають дітей, які навчаються в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста;

- створити умови для забезпечення регулярного безоплатного перевезення вихованців закладів дошкільної освіти до місць навчання і додому з населених пунктів, де відсутні заклади дошкільної освіти;

- сприяння  безпечному та якісному транспортному обслуговуванню учнів, вихованців, розвитку пасажирського транспорту  для здійснення шкільних перевезень;

- проведення моніторингу та перевірок виконання перевізниками загальних вимог щодо забезпечення якості обслуговування загальноміських маршрутів, кількості транспортних засобів, що здійснюють перевезення,  здійснення  шкільних перевезень школярів.

Для реалізації програми, яка  розрахована на три роки,  будуть задіяні автобуси ПрАТ «Тальнівське АТП 17137»

Очікувані результати програми:

- зменшення фінансового тиску на бюджети окремих сімей;

- вчасне відвідування учнями навчальних закладів, підвищення успішності та якості знань;

- забезпечення доступності дошкільної освіти.

 

1.4. Система управління та контролю за ходом виконання програми.

 Програма буде виконуватися до кінця  2022 року.

           Виконання завдань, визначених Програмою, здійснюється шляхом послідовної реалізації заходів протягом зазначеного періоду.                     

            Контроль за виконанням даної програми здійснює відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради. З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості, організаційного та фінансового забезпечення реалізації програми, забезпечення систематичного контролю за ходом її виконання проводиться звітування один раз на рік перед постійною комісією з питань освіти, культури, молоді фізкультури  і спорту. (Солошенко Т.В.)

          До програми додається: ресурсне забезпечення програми (Додаток 1),

розрахунок вартості відшкодування перевізникам за перевезення здобувачів освіти  за 2018 рік (Додаток 2), Порядок проведення розрахунків та моніторингу  перевезень дітей, що здобувають освіту  у закладах освіти Тальнівської міської ради, щодо  програми «Перевезення здобувачів освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади» на 2018-2022 роки (Додаток 3).

 

2. Внесення змін до  програми

   Коригування плану заходів та їх термінів, обсягів та джерел фінансування Програми здійснюється за необхідністю.

   Рішення  про внесення змін до міської програми приймається Тальнівською міською радою.

         Кожного року до бюджетного запиту включається обсяг видатків відповідно до розрахунку на рік щодо фінансування необхідних заходів на наступний бюджетний період.

 

 3.Припинення виконання програми

Виконання міської програми припиняється після закінчення встановленого строку її реалізації. Відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати виконання програми та подає його для розгляду постійній комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту  за необхідності - на розгляд міської ради.

Виконання  програми припиняється в разі:

  •  оголошення надзвичайної ситуації регіонального масштабу, що унеможливлює виконання міських програм;

            - припинення фінансування заходів і завдань програм - за поданням відповідального виконавця програми (відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради);

            - втрати актуальності головної мети програми - на підставі спільного висновку відповідального виконавця програми

 

 

За секретаря міської ради                                                            Л.В.Соловей

 

 

 

 

 

                                                            Додаток 1      до програми 

«Перевезення здобувачів освіти

Тальнівської міської об’єднаної

територіальної громади»

                                                                      на 2018-2022 роки

 

 

Ресурсне забезпечення  програми

«Перевезення здобувачів освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади» на 2018-2022 роки

 

тис.грн.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
етапи виконання програми
Всього витрат на виконання програми
2018 рік
тис.грн.
2019 рік
тис.грн.
2020 рік
тис.грн.
2021
 рік
тис.грн.
2022
 рік
тис.грн.
Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

 

 

 

 

 

 
державний бюджет

 

 

 

 

 

 
обласний бюджет

 

 

 

 

 

 
міський бюджет
853,5
853,50
853,50
853,50
853,50
4267,50
кошти не бюджетних джерел

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

до програми  «Перевезення здобувачів освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади»  на 2018-2022 роки

 

Розрахунок вартості відшкодування перевізникам за

перевезення здобувачів освіти за 2018 рік

 

місяць

кількість днів підвезення до ЗНЗ

кількість днів підвезення до ЗДО

Січень

13

23

Лютий

20

20

Березень

16

21

Квітень

21

21

Травень

20

21

Червень

 

20

Липень

 

 

Серпень

 

 

Вересень

22

20

Жовтень

18

22

Листопад

18

22

Грудень

21

21

всього

169

211

 

          Всього підвозяться щоденно до загальноосвітніх навчальних закладів — 1 625 дітей в т.ч. в міським транспортом 1566 дітей та 72 дітей приміським транспортом.  

          Всього підвозяться щоденно до позашкільних закладів - 928 дітей. 

Всього підвозяться щоденно  до закладів дошкільної освіти 40 дітей в т.ч. в міським транспортом 25 дітей та 15 дітей приміським транспортом                                                                                                                                                                                                                    

Розрахунок очікуваних витрат на пільгове перевезення дітей та вихованців закладів освіти:

Приміське перевезення:

67 х 169 = 11323 (діто/днів) ;

15 х 211 = 3 165 (діто/днів); 

Для продовження рейсу шкільного автобуса за маршрутом с.Гордашівка (одірванка)- с.Гордашівка-с.Лащова-с.ВеселийКут-с.Папуженці-с.Шаулиха (і в зворотньому напрямку) – 350х211= 73850 грн

Для продовження рейсу шкільного автобуса за маршрутом с.Здобуток – с.Глибочок(і в зворотньому напрямку) – 200х211= 42200 грн

Для продовження рейсу шкільного автобуса за маршрутом с.Соколівочка – с.Антонівка-с.Кобринова Гребля (і в зворотньому напрямку) – 350х169= 59150 грн

Усього 175200 грн

Для оплати пільгового проїзду із сіл, до яких немає рейсу шкільного автобуса,

Усього 20500 грн

Всього очікувані витрати в рік на виконання програми складають — 195 700 грн

 

 

Додаток  3

 «Перевезення здобувачів освіти

Тальнівської міської об’єднаної

                                                                              територіальної громади»

                                                                   на 2018-2022 роки

 

Порядок проведення розрахунків та моніторингу  перевезень дітей, що здобувають освіту  у закладах освіти Тальнівської міської ради, щодо  програми «Перевезення здобувачів освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади» на 2018-2022 роки

 

Загальна система перевезень  у місті базується на проведенні щомісячного моніторингу, який проводять заклади освіти та подають для узагальнення в управління освіти за підписом та печаткою директора школи та завідувача закладу дошкільної освіти. Моніторинг здійснюється по одноразовому щоденному перевезенні,  по єдиній формі затвердженій управлінням освіти.     

        Розрахунок робочих днів по перевезені учнів проводиться за  календарний рік  відповідно до навчальних  днів визначених МОНУ, без урахування канікул, вихідних та святкових днів, днів карантину, днів літнього періоду, інших випадків невідвідування школярами навчальних закладів.

Розрахунок робочих днів по перевезенні вихованців закладів дошкільної освіти проведений за календарний рік відповідно до режиму роботи закладів дошкільної освіти з урахуванням вихідних та святкових днів.

Проведення пільгового проїзду школярів та вихованців здійснюється перевізниками відповідно  до учнівських та проїзних дитячих квитків представлених учнями та вихованцями  в день проїзду.

 

Порядок

проведення розрахунків за  перевезення

 

Проведення розрахунків за  перевезення відбувається відповідно до укладеного договору між перевізником та відділом освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради. Перевізник щомісячно до 20 числа надає акт виконаних робіт з зазначенням кількості дітей, яких здійснено перевезення протягом періоду з 20 числа минулого місяця по 20 число наступного місяця. Одночасно, заклад освіти проводить щомісячний моніторинг по перевезенню дітей та надає до 20 числа, щомісячно,  у відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради. Підставами для проведення розрахунків є: кількість днів перевезення, кількість здобувачів освіти, які перевозяться, вартість відшкодування перевезення одного здобувача освіти. На підставі отриманих даних відбувається розрахунок відшкодування вартості перевезень перевізникам.

 

 

 

 

Заходи

щодо організації підвозу здобувачів освіти Тальнівської об’єднаної територіальної громади

№п/п

Назвазаходів

Відповідальні виконавці

 

1.

 

 

 

 

Забезпечити щоденний  регулярний безоплатний  підвіз учнів та вихованців району до закладів освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади  і додому,  які  проживають за межею пішохідної доступності шляхом укладення договорів з перевізниками, які займаються пасажирськими перевезеннями до закладів

 

відділ освіти, молоді та спорту, керівники закладів освіти  

 

 

 

 

           

2.

Використовувати для щоденного безоплатного підвозу учнів та вчителів транспорт, закріплений за закладом

                               

 

керівники закладів освіти  

 

3.

При заключенні договорів із перевізниками про підвіз учнів, вихованців включити як додаткову  послугу, безплатний підвіз учителів до місця роботи і додому

 

відділ освіти, молоді

та спорту

 

4.

Безкоштовний підвіз вчителів та працівників закладів дошкільної освіти при заключенні договорів із перевізниками про перевезення населення, на основі проїзних квитків, виданих відділом освіти, молоді та спорту відповідно до розкладу уроків учителя та графіків роботи працівників закладів дошкільної освіти.

відділ освіти, молоді та

спорту,

районна рада профспілки

працівників освіти

 

5.

При укладанні угод на перевезення здобувачів освіти та працівників закладів освіти  з перевізниками передбачити забезпечення технічно справними транспортними засобами та  водіями відповідної кваліфікації, які проходять передрейсові та післярейсові медичні огляди 

 

 відділ освіти, молоді та спорту,

 керівники закладів освіти

 

6.

Забезпечити  регулярне технічне обслуговування власного транспорту (техогляди, придбання палива та запчастин), який використовується для підвезення здобувачів освіти

відділ освіти, молоді та спорту

 

7.

Організувати укладання угод на проведення передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспорту, які знаходяться на балансі відділу освіти, молоді та спорту

відділ освіти, молоді та спорту

мТуменська ЗОШ І-ІІІ ст.

8.

Забезпечити власний транспорт водіями-професіоналами, відповідної кваліфікації та стажу роботи

Відділ освіти, молоді та спорту

 

9.

Розробити розклад руху транспортних засобів з урахуванням розкладу уроків в навчальних закладах, режиму роботи закладів дошкільної освіти та кількості здобувачів освіти,  які користуються даним транспортом

Відділ освіти, молоді та спорту,

керівники закладів освіти

   10.

Розробити схеми маршрутів щоденного підвозу здобувачів освіти і працівників  до закладів освіти, узгодити маршрути із перевізниками та державною автоінспекцією

відділ освіти, молоді та спорту

11

Передбачати щороку під час складання проекту бюджету відділу освіти, молоді та спорту кошти  на утримання власних транспортних засобів, забезпечення пально-мастильними матеріалами, готувати відповідні документи на сесію міської ради

відділ освіти, молоді та спорту

12.

Забезпечити підвезення учнів закладів освіти та вихованців позашкільних установ  на районні та обласні заходи (тестування, олімпіади, конкурси, спортивні змагання  та інш.)

Централізована бухгалтерія відділу освіти, молоді та спорту

керівники закладів освіти

 

13.

Залучити кошти для оплати за перевезення учнів на навчання, районні та обласні заходи, на ремонт та обслуговування  автотранспорту

керівники закладів освіти

 

14

Поповнювати та поновлювати парк автобусів  для забезпечення у сільській місцевості стовідсоткового регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання і додому за рахунок державного бюджету

Тальнівська міська рада

15

Здійснювати контроль за цільовим використанням автомобільного транспорту, підпорядкованого відділу освіти, молоді та спорту

 відділ освіти, молоді та спорту

16

Здійснювати постійний контроль за якістю надання послуг щодо перевезення учнів та вихованців  шкільними, рейсовими автобусами та автотранспортом за угодами

відділ освіти, молоді та спорту

17

Забезпечити поновлення списків здобувачів освіти, які підвозяться автотранспортом  до місць навчання і додому.

 

Керівники закладів освіти

         

 

 

 

За секретаря міської ради                                                           Л.В.Соловей

 

Рішення

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора