A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тальнівська міська об'єднана територіальна громада
Черкаська область, Тальнівський район

Про затвердження тарифів на послуги водопостачання та водовідведення КП «Водоканал» Тальнівської міської ради

    ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

          ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУЧЕРКАСЬКОЇ БЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

        Від  06. 04. 2018 року                                № 60

 

Про  затвердження тарифів на послуги

водопостачання та водовідведення

КП «Водоканал» Тальнівської міської ради

 

Керуючись пп.2 п. а) ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», вимогами Постанови КМУвід 01.06.2014р. № 532 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного  підходу  до формування  тарифів на житлово-комунальні послуги», Законом України «Про внесення змін до деяких законів України  щодо процедури  встановлення  тарифів на житлово-комунальні послуги» від 22.12.2011 р.№ 4231-VI, розглянувши клопотання керівника КП «Водоканал» від 12.03.2018р. № 400/01-09, щодо встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються підприємством та подані розрахунки, взявши до уваги пропозиції робочої комісії по перевірці дотримання вимог діючого законодавства  при формуванні  вищевказаних тарифів, створеної розпорядженням міського голови від  21.02.2018№ 21-Р від, виконком міської ради

в и р і ш и в:

 

1 .Затвердити Інвестиційну програму централізованого водопостачання та водовідведення по КП «Водоканал» Тальнівської міської ради на 2018 рік (додаток 1).

2. Тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення по категоріяхспоживачів, щонадаються КП „Водоканал”Тальнівськоїміської ради, яківводяться в дію з 01.05.2018(додаток2).

3.Відповідно до абзацу  5 пункту 2 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законів України  щодо процедури встановлення  тарифів на житлово-комунальні послуги» № 4231-VI від 22.12.2011 року зобов’язати КП «Водоканал» Тальнівської міської ради не менше ніж за 15 днів до введення їх в дію повідомити  про це споживачів з посиланням на дане рішення.

4. Вважати таким, щовтратило силу з 1 травня 2018 року  рішеннявиконкомуміської радивід 18.04.2013№ 67 «Про встановленнятарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, щонадаються КП «Водоканал».

5. Начальнику загального відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Гуцал С.В. у 10-ти денний термін оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Тальнівської міської ради та надіслати до УПСЗН.

6.Контроль за виконаннямрішенняпокласти на заступника міськогоголовиМарченка В.М. та відділжитлово-комунальногогосподарства, благоустрою, охоронинавколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальноївласності і містобудуванняапаратууправлінняТальнівськоїміської ради та їївиконавчогокомітету.

 

 

Міський голова                                                                                 О. В. Юрченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішеннявиконкому

                                                                                                                                                                                    № 60 від 06.04.2018

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

 ПО КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВОДОКАНАЛ» ТАЛЬНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 Запропонована програма розроблена Комунальним підприємством «Водоканал» Тальнівської міської ради відповідно до Законів України Про житлово-комунальні послуги,Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» та Постанови Кабінету міністрів України від 01.06.2011р.№869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»

          Виконавці програми:Комунальне підприємство «Водоканал»Тальнівської міської ради.

           Метою програми є забезпечення планового прибутку підприємства,а також планування складової частини зазначеного прибутку,що передбачається для здійснення необхідних інвестицій шляхом впровадження економічно обгрунтованих тарифів.

            До пріоритетних завдань програми відносяться наступні:

  • технічна і технологічна модернізація основних виробничих фондів об’єктів водопостачання та водовідведення,
  • зменшення енергомісткості надання послуг водопостачання та водовідведення та проведення робіт для збільшення ККД існуючого обладнання,
  • підвищення ефективностві і надійності функціонування систем водопостачання та водовідведення міста шляхом модернізації існуючих мереж централізованого водопостачання та водовідведення, обладнання і устаткування задіяного на видобуванні води і подачі її в діючу мережу водопостачання та впровадження сучасних енергоефективних технологій і устаткування.

Завданнями  програми передбачається розв’язання проблем шляхом:

  • забезпечення реалізації ефективної енергозберігаючої та технічної політики  відповідно до загальнодержавної та регіональної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2018 рік  шляхом зменшення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів під час надання послуг споживачам з централізованого водопостачання та водовідведення та виведення з експлуатації на підприємстві морально застарілого  та фізично зношеного обладнання;
  • впровадження альтернативних і відновлюваних джерел енергії;
  • поступового переобладнання діючих мереж централізованого водопостачання та заміна морально застарілих та фізично зношених  водогонів.
  • удосконалення системи обліку видобутої та спожитої споживачами води шляхом заміни лічильників на нові з меншим порогом чутливості, які обліковують мінімальні витрати води.

 

Період реалізації інвестиційної програми

Фінансування заходів програми планується здійснити за рахунок прибутку від операційної діяльності КП «Водоканал» інвестиційної складової тарифу, місцевого та державного бюджету та інших джерел незаборонених законодавством.

 

Обгрунтування необхідності розробки Програми

КП « Водоканал» є основним надавачем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення у м.Тальне.

На підприємстві розпочато роботу по впровадженню енергоефективнихтехнологогій направлених на максимальне зменшення споживання енергоресурсів під час надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Частково проведено  реконструкцію артезіанських свердловин із заміною насосного обладнання та встановленням приладів частотного регулювання,що дало змогу досягти зменшення спожитої електроенергії.Саме тому пріоритетом діяльності підприємства є проведення послідовної політики по впровадженню енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій.

Діючі мережі водопостачання міста побудовані та введені в експлуатацію більше 40 років. За тривалий час експлуатації мережі водогонів на окремих ділянках повністю зносились, в результаті чого помісячно трапляється 6 -8 поривів,внаслідок чого стаються значні витоки води та втрати підприємства.

Саме тому існує нагальна потреба переобладнання діючих мереж водопостачання та заміни морально застарілих та фізично зношених  водогонів.

 

Інвестиційнапрограма

 

КП "Водоканал" Тальнівськоїміської ради на 2018рік.

 

 

№п/п

Найменування заходу та мета реалізації

Кількісніпоказники,шт.

Обсягифінансування,тис.грн.

 

разом

в тому числіпо роках

разом

в тому числіпо роках

 

 

 

2018

 

2018

1

Придбання та встановленняшафиуправліннядвома насосами ( основний та резервний) пот37 кВт на базі одного перетворювача частоти FujiElectric

1

1

129

129

2

Придбання та встановлення тельфера на КНС  (цукровий завод) 

1

1

31

31

 

Всього

0

0

160,0

160,0

 

Фінансування заходів програми

Орієнтовний обсяг фінансування  Програми  складає 160,0 тис.грн.,у тому числі за рахунок коштів підприємства -160,0 тис.грн.,за рахунок фінансування коштів міського бюджету - 0,0 тис.грн., згідно планів асигнувань на 2018 рік.

 

№ п/п

Найменування заходу та мета реалізації

Обсяги фінансування,тис.грн.

Разом

2018 рік

1

Разом інвестицій,у т.ч.

160,0

160,0

2

Власні кошти

160,0

160,0

3

Кошти міського бюджету

0,0

0,0

         

 

Очікувані результати виконання Програми

         Виконання Програми дасть можливість підвищити рівень ефективності використання палива та енергії,скоротити використання паливно-енергетичних ресурсів та зменшення витрат за рахунок їх заощадження.

Виконання програми дасть можливість:

        - знизити витрати на виробництво одиниці продукції

        - створити умови для залучення фінансових ресурсів необхідних для оновлення та модернізації виробничих фондів

       - зменшити обсяг використання електроенергії для надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

       -  зменшити витрати на проведення капітального ремонту

бувших у використанні насосних агрегатів.

 

В.о.керуючого справами виконкому  А.П.Белінська

 

 

 

 

 

 

 

Додаток2

до рішення виконкому

                                                                                                                                                                                    № 60 від 06.04.2018

 

 

ТАРИФИ

  на послуги з водопостачання та водовідведення по категоріяхспоживачів, щонадаються КП „Водоканал”, яківводяться в дію з 01.05.2018 року

 

Вид послуг

Тариф у гривнях на послугиводопостачання та водовідведення за 1 м3

населення

бюджетні установи

іншіспоживачі

Водопостачання без ПДВ

14,05

15,15

16,52

Водопостачання з ПДВ

16,86

18,18

19,82

Водовідведення без ПДВ

26,09

26,61

28,70

Водовідведення з ПДВ

31,31

31,93

34,44

 

 

 

 

В.о.керуючого справами виконкому                              А.П.Белінська

 

Рішення

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора