A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тальнівська міська об'єднана територіальна громада
Черкаська область, Тальнівський район

Проекти рішень до засідання 21 сесії Тальнівської міської ради VIII скликання від 12.04.2018 року

                  

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(СКЛИКАННЯ)

 

РІШЕННЯ

 

Від  _____________ 20__                                                         № ______/____

 

 

Про створення житлового фонду

соціального призначення

 

Керуючись статтями 5, 9, 11, 20 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», статтею 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 №219 «Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом», пунктом 30 частини першої статті 26, статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення реалізації державної політики з питань формування і утримання житлового фонду соціального призначення та забезпечення конституційного права соціально незахищених верств населення Тальнівської об’єднаної територіальної громади на отримання житла, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити житловий фонд соціального призначення  в Тальнівській об’єднаній територіальній громаді (додаток 1).

2. Затвердити Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку, зняття з нього та надання соціального житла особам, які потребують соціального захисту (додаток 2).

3. Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління Тальнівської міської ради та її  виконавчого комітету:

3.1. вносити пропозиції щодо включення житлових приміщень до житлового фонду соціального призначення з урахуванням необхідності проведення їх капітального ремонту, реконструкції, переобладнання нежилих будинків у житлові для затвердження рішенням виконавчого комітету міської ради;

3.2. здійснювати контроль за управлінням житловим фондом соціального призначення, організовувати його належне обслуговування.

4. Затвердити Положення про оцінну комісію з визначення вартості майна громадян, які бажають стати на соціальний квартирний облік, перебувають на такому обліку та користуються соціальним житлом та її склад  (додатки 3,4).

5. Затвердити Положення про наглядову раду у сфері розподілу соціального житла та її склад (додатки 5,6).

 1. Відповідальність за організацію та виконання даного рішення покласти на відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування, службу надання соціальних послуг апарату управління Тальнівської міської ради та її  виконавчого комітету та фінансове управління Тальнівської міської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Марченка В.М. та постійні комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.), з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення  (голова комісії Солошенко Т. В.) та з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (голова комісії Накопюк В. І.).

 

Міський голова                                                               О. В. Юрченко

 

Додатки до рішення

 

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

Від  ____  _________ 20__                                                             № ______/____

 

 

 

Про створення Центру

надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Тальнівської міської ради

 

Керуючись статтею 26, пунктом 4 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до частини 10 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», Тальнівська  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Концепцію створення Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Тальнівської міської ради (Додаток 1).

2. Утворити Центр надання адміністративних послуг як підрозділ Виконавчого комітету Тальнівської міської ради,  відповідно до пункту 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Юрченка О.В.

 

 

 

Міський голова                                                                              О.В. Юрченко

 

Додаток 1

до рішення сесії

                                                                                                                                                                            Тальнівської міської  ради

від ________№ ____

 

КОНЦЕПЦІЯ

створення Центру надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Тальнівської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Терміни, що використовується в цій Концепції, використовуються в таких значеннях:

Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень адміністративним органом, що відповідно до законодавства забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів, актів, сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо).

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) – структурний підрозділ виконавчого комітету міської ради, що забезпечує безпосередню роботу із одержувачами адміністративних послуг, відповідно до чого всі процеси, пов’язані з наданням адміністративних послуг, відбуваються всередині виконавчого органу без участі замовника;

Одержувачі адміністративних послуг – юридичні особи, в тому числі іноземні, фізичні особи – підприємці, громадяни, особи без громадянства, іноземні громадяни, які звертаються особисто або через довірених представників за отриманням адміністративної послуги та/або отриманням інформаційно-консультаційної підтримки щодо надання адміністративних послуг.

Вхідний пакет документів - комплект документів, сформований відповідно до чинного законодавства, що подає одержувач для отримання адміністративної послуги.

Результат послуги – документ або комплект документів, оформлений і сформований відповідно до чинного законодавства, що видається одержувачу після надання адміністративної послуги.

Працівник ЦНАП – посадова особа органу місцевого самоврядування міської ради, яка:

- забезпечує «перший» контакт із одержувачами адміністративних послуг, з’ясовує причину звернення, консультує щодо роботи ЦНАП;

- надає детальну консультацію щодо бажаної адміністративної послуги, приймає вхідні та видає вихідні документи, здійснює їх реєстрацію в електронній базі даних;

- забезпечує взаємодію з відповідальними працівниками виконавчих органів, здійснює інформаційне забезпечення ЦНАП.

Електронна база даних - електронна система обліку і контролю, що складається з серверної частини, що акумулює всю інформацію про порядок здійснення дій, пов'язаних з наданням адміністративних послуг і рух всіх документів в рамках роботи ЦНАП та клієнтських частин, що є робочими місцями працівників ЦНАП і об'єднані в єдину внутрішньоорганізаційну мережу з певними правами доступу для різних користувачів.

Інформаційна картка – документ, в якому відображена інформація для одержувачів адміністративних послуг щодо порядку отримання адміністративної послуги.

Технологічна картка – документ, в якому відображено алгоритм дій працівників виконавчого органу міської ради, підприємств, установ, організацій, що надають адміністративні послуги.

Перелік адміністративних послуг – визначає адміністративні послуги, що надаються виконавчими органами міської ради, відповідно до повноважень, передбачених чинним законодавством.

Якість (стандарт) адміністративної послуги – сукупність характеристик адміністративної послуги, що визначають її здатність задовольняти встановлені або очікувані потреби замовника.

1.2. Концепція створення Центру надання адміністративних послуг (далі – Концепція) визначає організаційно-правові питання створення і функціонування Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Тальнівської міської ради (далі –ЦНАП).

1.3. Мета Концепції – створення умов  для надання мешканцям громади необхідних адміністративних послуг  в зручний та доступний спосіб, подальша розбудова відкритості та ефективності діяльності Тальнівської міської ради та її виконавчих органів, зокрема в частині надання адміністративних послуг.

1.4. Основними складовими створення ЦНАП є:

- організаційне забезпечення створення ЦНАП та розподіл відповідальності;

- визначення  переліку адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування та формування інформаційних і технологічних карток послуг;

- побудова ефективної системи надання адміністративних послуг;

- функціонування Центру надання адміністративних послуг;

- поліпшення механізму надання адміністративних послуг у виконавчих органах міської ради;

- навчання та мотивація працівників ЦНАП.

 

2. Сучасний стан справ і проблеми, пов’язані з наданням адміністративних послуг

Сьогодні перед суспільством стоїть одна із найбільших проблем – потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів місцевого самоврядування та інших органів влади.

Існуюча в Тальнівському районі організація надання адміністративних послуг характеризується в даний час деякими недоліками і проблемами об'єктивного і суб'єктивного характеру, що створюють  труднощі для одержувачів адміністративних послуг:

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- існують деякі обмеження в днях та годинах прийому;

- необхідність звернення до декількох посадових осіб для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги. Одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості виконавців, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- відсутність єдиної системи взаємодії виконавчих органів щодо надання адміністративних послуг;

- необлаштовані умови для обслуговування суб’єктів звернення, в тому числі  кабінетна система прийому, відсутність умов для очікування, тощо;

- погане матеріально-технічне забезпечення виконавчого органу міської ради, в тому числі брак  відповідного технічного  обладнання, меблів, програмного забезпечення для організації ефективної роботи;

- складність залучення персоналу, що відповідає вимогам, встановленим законодавством для надання окремих адміністративних послуг, зокрема, у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно, видачі відомостей з  Державного земельного кадастру;

- ставлення посадових осіб до одержувача адміністративних послуг як до прохача, орієнтація не на сприяння в задоволенні запиту особи, а на формальне дотримання правил.

 

3. Завдання Концепції:

3.1. Забезпечення отримання громадою повноважень з надання усіх  адміністративних послуг, необхідних громадянам та суб’єктам господарювання, які делеговані або можуть бути делеговані державою органам  місцевого самоврядування відповідного рівня;

3.2. Побудова ефективної системи надання адміністративних послуг виконавчим органом Тальнівської міської ради, шляхом створення та функціонування Центру адміністративних послуг;

3.3. Підвищення якості надання адміністративних послуг через аналіз даних моніторингу їх надання та рівня задоволеності одержувачів;

3.4. Забезпечення доступних умов для отримання адміністративних послуг усіма мешканцями об’єднаної територіальної громади (далі ОТГ),  створення робочих місць для роботи адміністраторів, залучення старост до надання адміністративних послуг, впровадження інформаційних технологій.

 

4. Принципи діяльності ЦНАП

4.1. Принцип орієнтації на одержувачів адміністративних послуг – формування ефективної системи взаємодії працівників Центру із одержувачами;

4.2. Принцип поінформованості одержувачів адміністративних послуг – забезпечення функціонування постійно діючої системи інформаційного забезпечення одержувачів;

4.3. Принцип зацікавленості виконавця в якісному і своєчасному наданні відповідної адміністративної послуги;

4.4. Принцип найменшої дії – максимальне спрощення технології надання адміністративних послуг (забезпечення мінімально можливих втрат трудових, матеріальних, часових ресурсів тощо);

4.5. Забезпечення гнучкості в наданні адміністративних послуг з врахуванням специфічних особливостей і потреб їх одержувачів;

4.6. Встановлення зворотного зв’язку із одержувачами адміністративних послуг.

 

5. Основні функції ЦНАП

5.1. Надання адміністративних послуг;

5.2. Консультування одержувачів адміністративних послуг щодо прийому вхідних пакетів документів, обробка документів та видача результату послуги;

5.3. Організація доставки документів із ЦНАП до виконавчих органів, що беруть участь в наданні відповідних адміністративних послуг, а також доставка вихідних документів до ЦНАП;

5.4. Залучення представників виконавчих органів міської ради для вирішення спірних питань, що виникають в процесі надання адміністративних послуг;

5.5. Організація прийому громадян  Тальнівської  об’єднаної територіальної громади міським головою, заступником голови, а також представниками Пенсійного фонду України, суб’єктів надання послуг елекро-, газопостачання, комунальних підприємств (за необхідністю).

 

6. Організація діяльності ЦНАП

6.1. Планування

Реалізація Концепції здійснюватиметься відповідно до річних планів заходів, у яких зазначаються суть заходу, терміни його виконання, особи відповідальні за виконання. У ході виконання план заходів має щоквартально уточнюватися, при цьому детальніше плануються роботи на найближчий період і уточнюються терміни виконання робіт на подальших етапах.

Заходи щодо реалізації Концепції створення ЦНАП викладені у додатку 1.

6.2. Роль керівника

6.2.1. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Тальнівською міською радою за пропозицією міського голови.

6.2.2. Міський голова очолює та регулярно контролює процес створення ЦНАП.

6.2.3. Для побудови дієвої системи управління процесом реформування надання адміністративних послуг міський голова виносить пропозицію на затвердження Раді щодо:

- створення ЦНАП;

- визначення структури ЦНАП;

- затвердження штатних розписів;

- переліку послуг, які надаються через ЦНАП.

6.2.4. Міський голова особисто приймає рішення у випадку конфліктів або неузгодженостей між різними структурними підрозділами, що надають адміністративні послуги в рамках ЦНАП.

6.2.5. Визначає основні напрямки плану заходів, моніторинг його виконання, аналізу причин відхилення.

6.2.6. Особливо важливим є проведення роз’яснювальної роботи серед працівників виконавчого органу  міської ради щодо необхідності функціонування ЦНАП. Кожна посадова особа органів місцевого самоврядування повинна відчувати, що організація та функціонування ЦНАП є одним з пріоритетних напрямів діяльності виконавчих органів міської ради.

6.3. Координуючий орган з питань організаційного забезпечення створення ЦНАП (Робоча група).

6.3.1. Для організації та забезпечення функціонування ЦНАП міський голова створює координуючий орган - робочу групу.

6.3.2. Головним завданням координуючого органу (робочої групи) є забезпечення виконання плану заходів щодо впровадження проекту з реформування надання адміністративних послуг. На засіданнях робочої групи розглядається хід його виконання, аналізуються проблеми, що виникли, приймаються оперативні рішення щодо функціонування ЦНАП, даються відповідні доручення.

6.3.3. Рішення робочої групи, є обов’язковими для виконання усіма працівниками виконавчого органу міської ради, залученим до створення і функціонування ЦНАП.
6.4. Організаційні питання створення ЦНАП.

6.4.1. В процесі створення ЦНАП необхідно вирішити наступні завдання:

- визначити Перелік  посадових осіб  виконавчого комітету  Тальнівської міської ради, що будуть надавати адміністративні послуги в ЦНАП;

- затвердити Перелік адміністративних послуг;

- укласти договори про співпрацю із  Тальнівським РЕМом ПАТ «Черкасиобленерго», з ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗбут», Пенсійним фондом, Управлінням Держгеокадастру щодо участі їх представників у роботі в ЦНАП;

- визначити і підготувати приміщення, в тому числі з комфортною зоною обслуговування та очікування, технікою, меблями, програмним забезпеченням та  з необхідною кількістю робочих місць для  майбутніх працівників ЦНАП;

- розробити Положення про ЦНАП, в тому числі зазначити схему взаємодії спеціалістів ЦНАП;

- розробити Регламент роботи ЦНАП, в тому числі чітко визначити процедуру надання послуг в ЦНАП;

- розробити та затвердити посадові інструкції працівників ЦНАП;

- сформувати вимоги до електронної бази даних та програмного забезпечення ЦНАП;

- створити для споживачів адміністративних послуг умови щодо отримання в приміщенні ЦНАП супутніх послуг (копіювання документів, тощо).

6.5. Функціонування ЦНАП

6.5.1. ЦНАП  - є структурним підрозділом виконавчого комітету Тальнівської міської ради, в якому надаються адміністративні та інші послуги, які надаються посадовими особами місцевого самоврядування фізичним та юридичним особам.

6.5.2. До структури ЦНАП входять:

- адміністратори;

- державний реєстратор;

- посадові особи, на яких покладено обов’язки здійснювати прийом громадян в ЦНАП;

6.5.3. ЦНАП забезпечує надання адміністративних послуг за такими напрямами:
1) реєстрація місця проживання;

2) реєстрація актів цивільного стану;

3) прийом документів для призначення субсидій;

4) прийом документів для призначення окремих видів державної допомоги;

5) державна реєстрація прав на нерухоме майно та його обтяжень;

 6) державна реєстрація  юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

7)  державна  реєстрація земельних ділянок та видача відомостей з Державного земельного кадастру;

8)  окремі нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування (посвідчення заповітів, засвідчення вірності копій документів та виписок з них, засвідчення справжності підпису на документах).

В перспективі кількість послуг планується збільшити.

6.5.4. ЦНАП забезпечує безпосередню роботу по наданню адміністративних послуг споживачам таким чином, що усі процеси, пов’язані з наданням адміністративних послуг, відбуваються всередині виконавчого органу без участі споживача адміністративних послуг.

6.5.5. Організовує роботу ЦНАП керівник даного підрозділу, який підпорядковується голові міської ради, керуючому справами виконкому

6.5.6. Працівники інших виконавчих органів здійснюють консультаційну діяльність та прийом документів від одержувачів адміністративних послуг в Центрі упродовж усього часу його роботи. У випадку відсутності конкретного співробітника виконавчого органу, його заміщає інший працівник. При подальшому перегляді положень про виконавчі органи міської ради, а також посадових інструкцій працівників виконавчих органів міської ради в них повинні бути відображені обов’язки та відповідальність за здійснення діяльності в ЦНАП.

6.5.7. Виконавчі органи міської ради забезпечують розгляд звернень одержувачів адміністративних послуг, підготовку належних документів та їх передачу до ЦНАП.

Здійснення комплексної адміністративної послуги, що передбачає послідовне погодження документів та не потребує участі одержувачів послуг на проміжних стадіях, забезпечують працівники виконавчих органів міської ради. В такому разі фіксацію проходження вхідного пакету забезпечує працівник ЦНАП, який передає вхідний пакет до відповідного виконавчого органу та фіксує факт передачі на супровідному аркуші, що зберігається в Центрі.

6.5.8. Порядок роботи ЦНАП визначається регламентом його роботи.

6.5.9. Надання адміністративних послуг їх одержувачам здійснюються на безоплатній основі, крім надання тих послуг, що відповідно до чинного законодавства надаються на платній основі.

 

7. Надання адміністративних послуг

7.1. Адміністративні послуги надаються відповідно до інформаційних та технологічних карток, що затверджуються рішенням Виконавчого комітету Тальнівської міської ради.

7.1.1. Інформаційна картка призначена для інформування одержувачів адміністративної послуги щодо порядку її отримання. Одержувач адміністративної послуги може ознайомитися з інформаційною карткою на сайті Тальнівської міської ради, в приміщенні ЦНАП на інформаційних стендах або звернувшись до адміністратора.

7.1.2. Технологічна картка є внутрішнім документом ЦНАП, в якому відображено алгоритм дій працівників виконавчих органів міської ради, залучених органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що надають адміністративні послуги.

7.2. Технологічна та інформаційна картки формуються за єдиною структурною схемою, що містить основні розділи:

- вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

- вимоги до документів, що надаються одержувачами адміністративної послуги;

- послідовність дій одержувача адміністративної послуги та виконавчого органу, що надає адміністративну послугу;

- інформацію про строки надання адміністративної послуги;

- перелік юридичних фактів, що є підставою для початку дій;

- інформацію про платність/безоплатність адміністративної послуги, в тому числі із зазначенням розміру плати та реквізитів для платежу (в разі платності);

- перелік нормативно-правових документів, що регулюють надання адміністративної послуги;

- підстави для відмови в наданні адміністративної послуги;

- результат дії, форма надання адміністративної послуги та порядок передачі результату;

- порядок оскарження дій (бездіяльності) і прийнятих рішень, що здійснені при наданні адміністративної послуги.

7.3. Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати інформацію про порядок її надання шляхом:

-отримання письмової відповіді на своє звернення;

- телефонної консультації;

- ознайомлення з інформацією в приміщенні ЦНАП на інформаційних стендах;

- ознайомлення з відповідною інформацією на офіційному веб-сайті міської  ради,  інших джерелах інформації.

 

8. Поліпшення процесів надання адміністративних послуг

У ході надання адміністративних послуг буде виникати потреба у значній кількості доопрацювань та внесення змін в нормативні документи, що регламентують діяльність ЦНАП. Така потреба може виявлятися як під час звернення одержувачів адміністративних послуг, так і через аналіз процесів самими працівниками ЦНАП.

Зокрема, може виникнути потреба в наданні ЦНАП більших повноважень, що дозволить більш оперативно реагувати на очікування одержувачів, у тому числі на їх очікування, що перевищують рівень поточних нормативних вимог.

Особлива увага повинна приділятися перегляду документованих процесів, що регламентують діяльність ЦНАП (вивчення очікувань одержувачів, впровадження нових послуг тощо). Після напрацювання певного практичного досвіду за цими процесами доцільно переглянути відповідні документи і привести їх у відповідність з реальними схемами виконання процесів.

Після впровадження надання адміністративних послуг в ЦНАП необхідно забезпечити механізми постійного аналізу якості адміністративних послуг та її покращення. Підставами для змін можуть бути зміни діючих нормативних актів, підвищення очікувань споживачів, їх скарги, пропозиції працівників тощо.

 

9. Навчання та мотивація працівників ЦНАП

9.1.Навчання працівників

На всіх етапах функціонування ЦНАП повинно проводитися навчання та підвищення кваліфікації працівників, щоб забезпечити їх можливість виконувати свої функції з надання якісних адміністративних послуг. Також повинні проводитися заходи, спрямовані на підвищення мотивації працівників виконавчих органів ради, залучених до роботи в ЦНАП, їх позитивне ставлення до реалізації зазначеного проекту.

Метою навчання є забезпечення його учасників знаннями та практичними навичками, необхідними для надання якісних адміністративних послуг, а також розумінням загального процесу створення та функціонування ЦНАП.

Для досягнення цієї мети необхідним є спільне навчання усієї команди, яке включатиме значну частку практичних робіт та обговорень. Крім початкового навчання представників міської ради в рамках впровадження проекту з реформування надання адміністративних послуг, важливо забезпечити регулярне навчання всіх працівників ЦНАП.

Формами такого навчання можуть бути:

- навчання в рамках  апаратної наради (як правило, проводиться міським головою, особливо важливою є його мотиваційна складова);

- навчання, що проводяться зовнішніми спеціалістами в структурних підрозділах міської  ради та міжфункціональних групах;

- участь співробітників міської ради у зовнішніх короткотермінових навчальних курсах та тренінгах.

9.2. Заохочення працівників

Впровадження концепції зі створення ЦНАП для працівників виконавчих органів міської ради є новим завданням, що вимагає додаткового часу та зусиль. Тому слід запровадити різні форми заохочення для співробітників, які продемонстрували високі результати в реалізації проекту. Це може бути як матеріальне заохочення (премії, доплати, винагороди тощо), так і інші заходи заохочення (подяки, грамоти тощо).

Важливо, щоб заходи заохочення працівників застосовувалися регулярно, були доступні для усіх посадових осіб місцевого самоврядування, щоб інформація про відзначених працівників широко розповсюджувалася. Слід застосовувати інструменти оперативного заохочення навіть за невеликі досягнення (починаючи з усної подяки міського голови особисто або на нараді апарату).

 

10. Інформаційне забезпечення ЦНАП

У ЦНАП розміщується та є загальнодоступною така інформація:

- перелік адміністративних послуг;

- інформаційні картки надання адміністративних послуг;

- прізвища, імена, по батькові працівників міської ради, години прийому;

- формуляри заяв, зразки їх заповнення;

- інша інформація, необхідна для забезпечення якісного надання адміністративних послуг.

У ЦНАП формується та ведеться електронна база даних звернень одержувачів адміністративних послуг.

 

11. Фінансування діяльності ЦНАП

Для покриття витрат на створення ЦНАП будуть використані надходження до бюджету громади у вигляді плати за надання адміністративних послуг (адміністративний збір); інші кошти бюджету громади; державна субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ; кошти проектів міжнародної технічної допомоги та інші дозволені законодавством джерела.

Для покращання обслуговування одержувачів адміністративних послуг виконавчий комітет міської ради може укладати договори на надання супутніх послуг – нотаріуса, розміщення банкомату, копіювального апарату тощо. Головним критерієм конкурсного відбору надавачів супутніх послуг буде синхронність їх роботи з режимом роботи ЦНАП та врахування потреб одержувачів адміністративних послуг.

 

12. Очікувані результати

12.1. Для одержувачів адміністративних послуг:

- забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного, погоджувального та дозвільного характеру;

- отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;

- зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи ЦНАП;

- виконання ЦНАП функцій щодо отримання внутрішніх погоджень та висновків.

12.2. Для працівників виконавчого органу міської  ради, які причетні до надання адміністративних послуг:

- зменшення часу та зусиль для оформлення вхідних/вихідних документів;

- впорядкування роботи з документами, прискорення їх пошуку та виключення втрат документів;

- покращення стану виконавчої дисципліни;

- уникнення дублювання дій, пов’язаних з введенням аналогічної інформації на різних етапах роботи з аналогічними документами;

- створення єдиного інформаційного простору збору, накопичення, аналізу всіх видів інформації;

- підвищення ефективності роботи працівників шляхом зменшення кількості однотипних рутинних операцій та зосередження уваги на підвищенні якості обслуговування замовників.

12.3. Для керівництва міської ради:

- підвищення прозорості та керованості діяльністю виконавчих органів у сфері надання адміністративних послуг;

- оперативний моніторинг та контроль за будь-якою діяльністю, пов’язаною з наданням адміністративних послуг.

 

13. Термін реалізації Концепції

 

Квітень-грудень 2018 року.

 

 

 

За секретаря міської ради


                                                                                                                                                                                                   Додаток 1

До Концепції

 

Основні вимоги щодо створення та функціонування

Центру надання адміністративних послуг

в Тальнівській об’єднаній територіальній громаді

 

   №

   з/п

Суть вимоги

Наявність

 1

         Загальні вимоги

 

 1 .1

5-хвилинна пішохідна доступність від зупинок громадського транспорту і від місця паркування транспорту

 так

1.2

Приміщення для роботи з громадянами розміщується на нижніх поверхах споруд

 так

1.3   

Забезпечення громадського порядку в приміщенні ЦНАП (наявність охорони)

 ні

1.4

Наявність системи відеоспостереження

 так

 1.5

Наявність туалету для відвідувачів

 так

1.6

ЦНАП організовує роботу щодо ведення реєстру адміністративних послуг, за допомогою якого одержувачі послуг можуть отримати всю інформацію про адміністративні послуги, що надаються у ЦНАП і режим його роботи. Представлення формулярів всіх документів із зразками заповнення

 так

 2.

Оформлення входу в будівлю

так

 2.1

Вхід в будівлю обладнується сходами з поручнями, а також

пандусами  для безперешкодного пересування інвалідних візків

 так

 

2.2

Будівля, в якій розміщено ЦНАП повинна бути обладнана інформаційною вивіскою, призначеною для доведення до відома зацікавлених такої інформації:

- назва

- режим роботи

- телефонні номери довідкової служби Центру

 

 так

2.3

Фасад будівлі повинен бути обладнаний освітлювальними приладами, які дозволять зацікавленим протягом робочого часу ЦНАП ознайомитися з інформаційними вивісками

 

 так

3.

Вимоги до приміщень для очікування та інформування замовників

 

 

У будівлі ЦНАП обладнуються інформаційна зона, зона очікування та заповнення формулярів. Можливий варіант «перетину» інформаційної зони та очікування

 так

3.1

Вимоги до організації зони очікування

 

3.1.1

Під зону очікування відводиться частина загального приміщення

 так

3.1.2

У зоні очікування повинне бути штучне освітлення; зона обладнується стільцями, столами (стійками) для можливості оформлення документів, а також вивісками інформаційного характеру

 так

3.1.3

У зоні очікування необхідне розміщення терміналу (РОS- терміналу) для прийому платежів, банкоматів

в

перспективі

3.1.4

У зоні очікування передбачається розміщення пристрою для копіювання документів, апарату для води тощо

 

 так

3.1.5

Операційний зал необхідно обладнати електронною системою управління чергою, яка призначена для того, щоб оптимізувати потік відвідувачів.

Інструкція і схема експлуатації системи управління чергою повинна бути розміщена на інформаційному стенді. Додатково необхідно забезпечити дистанційний запис споживачів послуг по телефону, електронній пошті і через Інформаційний термінал.

в

перспективі

 

3.2

Вимоги до організації інформаційної зони

 

3.2.1

Зона призначена для ознайомлення з інформаційними матеріалами. Зона інформування повинна бути обладнана інформаційними стендами. Стенди повинні розташовуватися в доступному для перегляду місці, представляти інформацію в зручній для сприйняття формі. Інформаційні стенди можуть бути обладнані кишенями формату А4, в яких розміщуються інформаційні карти та формуляри до них

 так

3.2.2

Інформаційні стенди повинні містити актуальну і вичерпну інформацію, необхідну для отримання адміністративної послуги, зокрема:

- номери телефонів працівників ЦНАП

- інформаційні карти в розрізі адміністративних послуг

- банківські реквізити для оплати адміністративних послуг

- зразки заповнення формулярів

- інструкція користування Інформаційним терміналом

- інші інформаційні матеріали, необхідні для отримання адміністративної послуги.

 так

3.2.3

Зона обладнується стільцями, столами (стійками) для можливості оформлення документів

 так

3.2.4

У зоні інформування встановлюється Інфомат (Інформаційний термінал) з довідково-інформаційними системами.

 Інфомат обладнується виходом в мережу Інтернет

в перспективі

3.3

Вимоги для організації зони прийому замовників

 

3.3.1

У ЦНАП організовується зона прийому одержувачів адміністративних послуг  «зального» типу, при цьому частини приміщення відділяються некапітальними перегородками між робочими місцями співробітників

в

перспективі

3.3.2

Для працівника і одержувача послуг, який знаходиться на прийомі, повинні бути передбачені місця для сидіння і розміщення документів. Передача документів повинна здійснюватися без необхідності покидати місце як працівником, так і одержувачем послуг

 так

3.3.3

Робоче місце працівника ЦНАП повинно забезпечувати йому можливість вільного входу і виходу з приміщення в разі необхідності. Робоче місце повинно бути обладнано персональним комп'ютером з можливістю доступу до єдиної інформаційної бази даних, мережі Інтернет і до системи електронного документообігу

 так

 

 

За секретаря міської ради

 

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

Від  ____  _________ 20__                                                             № ______/____

 

 

 

Про затвердження Положення Центру

надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Тальнівської міської ради

 

Керуючись пунктом 1, частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до частини 10 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», Тальнівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Тальнівської міської ради (Додаток 1).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Юрченка О.В.

 

 

 

Міський голова                                                                              О.В. Юрченко

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення сесії

Тальнівської міської ради

від__________№______

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Тальнівської міської ради

 

1. Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Тальнівської міської ради (далі – Центр) є підрозділом виконавчого комітету Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, в якому надаються адміністративні та інші послуги, які надаються посадовими особами місцевого самоврядування, фізичним та юридичним особам (далі - суб’єкти звернень).

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Тальнівською міською радою (далі – Радою).

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання послуг, що надаються через Центр.

5. Центр забезпечує надання адміністративних послуг через адміністратора чи реєстратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається радою. Цей перелік включає адміністративні та інші послуги, які надаються посадовими особами місцевого самоврядування, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

6. Для зручності суб’єктів звернень у центрі, відповідно до узгоджених рішень (з визначенням графіку та інших умов), здійснюють прийом представники: Пенсійного фонду України, суб’єктів надання послуг електро-, газопостачання, комунальних підприємств, а також працівники структурних підрозділів виконавчого комітету Ради (за необхідністю).

7. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі, звертається до адміністратора або у випадках передбачених законодавством – державного реєстратора чи представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

9. Адміністратори, державні реєстратори призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою.

Кількість адміністраторів визначається радою.  

10. Адміністратор та державний реєстратор мають іменні печатки (штампи) із зазначенням прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

11. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо  адміністративних послуг, які надаються через Центр;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

12. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

13. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3) координує діяльність всіх працівників Центру та посадових осіб, що будуть залучатися до роботи Центру, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

6) розглядає скарги на дії та бездіяльність адміністраторів, а також у випадках передбачених законодавством – на рішення адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

14. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

15. З метою створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень в Раді можуть бути утворені віддалені  робочі місця адміністраторів, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до Переліку та згідно з рішенням міської ради.

До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства.

16. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.

Конкретний режим роботи Центру, включаючи час прийому суб’єктів звернення, визначається відповідно до законодавства.

17. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

 

 

За секретаря міської ради

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21  СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

Від  ____  _________ 20__                                                                № ______/____

 

 

Про затвердження Регламенту Центру

надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Тальнівської міської ради

та перелік адміністративних послуг
 

Керуючись пунктом 1 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про адміністративні послуги», Законом України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 558 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Регламент роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Тальнівської міської ради (Додаток 1).

2. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Тальнівської міської ради (Додаток 2).

        3. Офіційно оприлюднити рішення на сайті Тальнівської міської      ради.

4.  Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та з питань прав людини, законності і правопорядку, депутатської діяльності та етики, регламенту та регуляторної діяльності.

 

   Міський голова                                                                          О.В. Юрченко

 

 

Додаток 1

до рішення сесії

Тальнівської міської ради

від _____ № _____

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

Центру надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Тальнівської міської ради

1. Загальна частина

1.1. Цей регламент визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Тальнівської міської ради (далі - Центр), порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. У цьому регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про адміністративні послуги».

1.3. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернення.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови, Положенням про центр Регламентом центру та іншими нормативно-правовими актами.

 

2. Вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр

2.1. Центр розміщено в центральній частині міста, за адресою: вул.Гагаріна, 17, м. Тальне, в будівлі на першому поверсі дев’ятиповерхового будинку.

На вході до приміщення розміщуються вивіска з найменуванням Центру та табличка з інформацією про його місцезнаходження, графік роботи тощо.

Графік роботи Центру, віддалених місць для роботи адміністраторів такого центру (в разі їх утворення) затверджується Тальнівською міською радою, з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

Вхід до Центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2.2. Приміщення Центру, поділяється на відкриту та закриту частини. У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками Центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини Центру.

Відкрита частина включає місце (місця) для: очікування та інформування суб’єктів звернення, а також для прийому та обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому та за потреби, додатково на другому поверхах будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини Центру, якщо вона розташована відокремлено від відкритої частини, суб’єктам звернення забороняється.

2.3. У Центрі створюється сектор інформування (рецепція) або визначається працівник (працівники) відповідальний за перший контакт з суб’єктами звернення, їх загальне інформування та консультування з питань роботи Центру.

У Центрі для інформування суб’єктів звернення та очікування забезпечується:

розміщення інформаційних стендів, а також у разі можливості - інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

облаштування місцями для очікування (не менше 10), а також столами, стільцями та канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг Центр облаштовується відповідною скринькою та книгою відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному та у доступному місці. Суб’єкти надання адміністративних послуг та керівник Центру проводять щорічний аналіз таких зауважень і пропозицій, за результатами яких вживають відповідні заходи.

Для прийняття оплати пластиковими картками планується встановлення платіжного POS-терміналу.

2.4. Робочі місця адміністраторів для прийому суб’єктів повинні бути облаштовані за принципом відкритості і мати інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця. Додатково розміщується інформація про прізвище, ім’я, по батькові та посаду працівника.

2.5. Відкрита частина Центру достатня для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів центру, загальна площа якої становить _____ кв.м.

2.6. На інформаційних стендах розміщується інформація про:

найменування Центру, його місцезнаходження та місцезнаходження віддалених місць для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення), номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні), віддалених місць для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення);

перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, віддалені місця для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення), та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

супутні послуги, які надаються в приміщенні Центру;

прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

користування інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності);

положення про Центр;

регламент Центру,

2.7. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, віддалені місця для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення) розміщено на інформаційних стендах, у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку згруповано за суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.8. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, у спосіб який є зручним для таких осіб.

2.9. Для зручності суб’єктів звернень у Центрі, відповідно до узгоджених рішень (з визначенням графіку та інших умов), здійснюють прийом представники: Пенсійного фонду України, суб’єктів надання послуг елекро-, газопостачання, комунальних підприємств та інші, а також працівники структурних підрозділів виконавчого комітету Ради (за необхідністю).

 

3. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

3.1. Інформація для суб’єкта звернення щодо надання адміністративних послуг подається в інформаційних картках адміністративних послуг, а порядок розгляду і вирішення справ щодо надання конкретних адміністративних послуг – у технологічних картках.

3.2. Інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг розробляються суб’єктами надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу та затверджуються відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджені Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.

3.3. Керівник Центру має право вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг.

3.4. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це орган, що утворив Центр, а також керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до переліку послуг, які надаються через Центр, інформаційних та/або технологічних карток адміністративних послуг згідно із законодавством.

 

4. Інформування суб’єктів звернення

4.1. Тальнівська міська рада та її виконавчий комітет забезпечує роботу окремого розділу Центру на своєму веб-сайті, де розміщується інформація про роботу Центру, а також відомості про місце розташування Центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

4.2. Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру та на веб-сайті, повинна бути актуальною і вичерпною. Інформація на веб-сайті має бути зручною для пошуку та копіювання.

4.3. Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

 

 

 

5. Керування чергою в центрі

5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

5.2. У Центрі здійснюється попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис здійснюється шляхом особистого звернення до Центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником Центру години.

5.3. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

 

6. Прийняття заяви та інших документів у центрі

6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі або віддалених місцях для роботи адміністраторів такого центру (в разі їх утворення).

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

6.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центрі (віддаленому місці для роботи адміністратора центру (в разі його утворення)) особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

6.4. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

6.5. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

6.6. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

6.7. Адміністратор Центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

6.8. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з поставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в Центрі електронного документообігу - в електронній формі.

6.9. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

6.10. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

6.11. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.

6.12. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) та / або очевидну помилку, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків, за можливості – надає допомогу в їх усуненні, або реєструє вхідний пакет документів з недоліками.

6.13. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх не усунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також повідомляється телефоном.

6.14. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через Центр/адміністратора із фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів (на заміну) або вносяться зміни у раніше виданий опис. Внесення додаткових документів та/або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).

6.15. У випадку неусунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.

6.16. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

6.17. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

6.18. У разі якщо суб’єкт  надання адміністративних послуг надає адміністративні послуги безпосередньо через свого представника, закріпленого в Центрі, заява та документи, що додаються до неї реєструються в окремому журналі, затвердженої форми.

 

7. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

7.1. Після вчинення дій, передбачених пунктом 6 цього Регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

7.2. Передача справ у паперовій формі від Центру (віддаленого робочого місця (в разі утворення) до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником Центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

7.3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

7.4. Виконавець зобов’язаний вирішити справу у строки, визначені технологічною карткою адміністративної послуги і не пізніше наступного робочого дня з моменту вирішення справи, сформувати вихідний пакет документів та направити його до Центру, про що він зазначає в журналі або електронному реєстрі.

7.5. Адміністратор Центру у день надходження результату вирішеної справи (адміністративної послуги) здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей в журнал або електронний реєстр.

7.6. Адміністративна послуга,  що потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та дозволяє (передбачає) паралельне опрацювання справи двома і більше структурними підрозділами (виконавчими органами), суб’єкт надання адміністративних послуг забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу). Для цього матеріали справи чи їх копії у паперовій та/або електронній формі одночасно передаються та/або надсилаються усім залученим  виконавцям. Зведення матеріалів справи здійснюється виконавцем (суб’єктом надання адміністративної послуги), що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.

7.7. Суб’єкт надання адміністративної послуги, за потреби, отримує документи або інформацію, що перебувають у володінні інших адміністративних органів, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Таке отримання здійснюється за умови наявності в матеріалах справи згоди (дозволу) суб’єкта звернення на збирання, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

7.8. Виконавець зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом та зафіксовані у технологічній картці адміністративної послуги.

7.9. Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністраторами, відповідно до розподілу обов’язків керівником Центру.

У разі виявлення факту (фактів) порушення щодо розгляду справи (вимог щодо термінів надання адміністративної послуги згідно технологічної картки тощо) або вимог діючого законодавства в процесі надання адміністративної послуги посадовою чи службовою особою суб’єкта надання адміністративної послуги адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це керівника Центру.

7.10. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

7.11. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково відмовного) для суб’єкта звернення рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від суб’єкта звернення додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та відповідно – забезпечити право суб’єкта звернення на участь у процесі розгляду справи та прийняття рішення. Будь-яке додаткове витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення здійснюється лише через Центр.

 

8. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру (віддаленого місця для роботи адміністратора центру (в разі його утворення)), про що зазначається в листі про проходження справи.

8.2. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів або в іншому документі, визначеному органом, що утворив центр, і зберігається в матеріалах справи.

8.4. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.

8.5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

8.6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник Центру.

8.7. У Центрі зберігається інформація про кожну надану адміністративну послугу/справу у паперовій формі (ксерокопія) та/або електронній формі (скановані документи): заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги. Всі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

9. Відповідальність

9.1. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник Центру.

9.2. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам посадовими особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторами внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку.

 

За секретаря міської ради

 

Додаток 2 до регламенту

 

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

Від  ____ _______ 2018                                                                          № ______

 

 

Про виконання Програми розвитку

культури в Тальнівській міській

об’єднаній територіальній громаді

за 2017 рік

 

 

Керуючись п.п. 1 п. а) ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт начальника відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  Тальнівської міської ради Качур А.І. про виконання Програми розвитку культури в Тальнівській міській об’єднаній територіальній громаді за 2017 рік  Тальнівська міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

          1. Затвердити звіт про виконання Програми розвитку культури в Тальнівській міській об’єднаній територіальній громаді за 2017 рік (додається).

 

2. Оприлюднити дане рішення на веб-сайті міської ради http://talnivska.gromada.org.ua/.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Тальнівської міської ради Качур А.І.

 

 

Міський голова                                                                                      О.В. Юрченко

 

 

                                                       Додаток

                                                      до рішення міської ради

                                                        від                № 20/8

 

ЗВІТ

Про виконання Програми розвитку культури

в Тальнівській міській об’єднаній територіальній громаді за 2017 рік

 

В рамках виконання Програми розвитку культури у 2017 році діяльність відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації та його структурних підрозділів була спрямована на збереження та розвиток культурних традицій та історичних цінностей, створення сприятливих умов для розкриття творчих здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб жителів громади, відродження народної аматорської творчості, організацію змістовного дозвілля, масового відпочинку і розваг, культурного обслуговування населення, сприяння доступу глядачів до перегляду національної та світової кінематографічної спадщини.

Надання послуг населенню Тальнівської ОТГ у сфері культури  у 2017 році забезпечено мережею закладів культури відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Тальнівської міської ради, до якої входять:

 • Тальнівський міський Центр культури та дозвілля;
 • сільські будинки культури (СБК с. Здобуток, СБК с. Соколівочка, СБК с. Гордашівка, СБК с. Червоне);
 • Тальнівська дитяча музична школа;
 • бібліотеки  (центральна бібліотека, дитяча бібліотека та 4 сільські бібліотеки);
 • Тальнівський музей історії.

 

Міський Центр культури та дозвілля

 

  У 2017 році в Тальнівському міському Центрі культури та дозвілля функціонував як малий, так і великий демонстраційні зали, працювали оздоровчий жіночий клуб «Лада»,  гурток гітаристів – займалось 22 дітей,  гурток сопілкарів – 16 дітей, гурт «Ліра» - 6 учасників (дорослі),  гурт «Отамани»  - 4 учасники, студія «Розмай» (молодша, середня, старша група) – всього 30 дітей.

Всього у складі творчих колективів МЦКД  у 2017 році займалося близько 97 дітей та дорослих.

Учасники творчих колективів та гуртів МЦКД протягом року брали участь у конкурсах та зайняли призові місця: вихованці гуртка сопілкарів  у березні 2017 року зайняли ІІІ місце в обласному конкурсі «Дивограй Черкащини;  учасники хореографічного гуртка під керівництвом Л. Бабой  у лютому 2017 року зайняли І місце в обласному конкурсі «Софійські зорі» в  м. Умань; гурт «Ліра» - в червні 2017 року зайняли ІІ місце в Міжобласному конкурсі «Мости над Россю»; гурт «Отамани» в червні 2017 року зайняли І і ІІІ місце в Міжобласному конкурсі «Мости над Россю»;  вихованка студії «Розмай» Анастасія Стригун у листопаді 2017 року зайняла ІІ місце в районному конкурсі «Пісня мого серця».

      В ході відзначення державних, професійних, релігійних свят та інших свят проведено 25 культурно-масових заходів ( нагородження волонтерів, Дня Святого Валентина, Міжнародного жіночого дня «Ти моя любов», проведено заходи, приурочені до 203- річниці дня народження Т.Г. Шевченка, До дня працівника житлово-комунального господарства, заходи до дня Чорнобильської трагедії, до Дня Перемоги, Дня Конституції України, святкування  Івана Купала, Дня міста, Дня Державного Прапора України, Дня незалежності, День рятувальника, Дня козацтва, Дня пам'яті жертв Голодомору,    Дня місцевого самоврядування,  Дня Святого Миколая та інші. Проведено фестиваль патріотичної пісні «Афганістан – мій біль» та фестиваль дитячої творчості «Соняшник».

На проведення культурно-масових заходів в межах фінансування використано 20607 гривень в тому числі  для організації та проведення Фестивалів «Афганістан – мій біль» та «Соняшник» використано 3130 гривень.

 

Сільські будинки культури

 

Робота працівниками сільських будинків культури у 2017 році була спрямована на розвиток творчих здібностей дітей та молоді, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій, популяризації культурної спадщини. Проведено культурно-масові заходи за місцем проживання населення, присвячені до державних та народних свят: Міжнародного жіночого дня – 8 Березня, річниці трагедії на Чорнобильській АЕС, Дня Перемоги, Дня Незалежності України, Дня пам’яті жертв голодоморів, Дня українського козацтва, Івана Купала, новорічних, різдвяних свят, відзначення дня села та інших заходів. 

За значні здобутки в розвитку культурних традицій  в грудні 2017 року за рішенням Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської ОДА ансамблю української пісні «Поріччя» Гордашівського сільського будинку культури під керівництвом Анатолія Ноздровського присвоєно звання «Народний аматорський колектив».

Проведення культурно-масових заходів профінансовано в обсязі 6001 гривні. В рамках зміцнення матеріально-технічної бази закуплено стільці для Гордашівського та Здобутківського сільських будинків культури на суму 6000 гривень.

 

Початкова мистецька освіта.

Дитяча музична школа

 

Відповідно до програми розвитку в 2017 році Тальнівською дитячою музичною школою проведено щорічні заходи :

- концерти з нагоди свят: День знань, День учителя, День музики, День козацтва; виїзний концерт з нагоди Дня людей похилого віку; агітаційні концерти в  дитячих садочках міста;

- літературно-музичні вечори; новорічний, різдвяний концерт; тематичні заходи до Дня закоханих, до 8-го Березня, Дня Перемоги, Дня матері; звітний концерт школи. Крім того  випущено щорічний випуск стінгазети, щоквартально – музичний календар, 5 методичних розробок, проведено 7 відкритих уроків, 4 педагогічних читань, 9 засідань музичного університету та 9 музичних лекторій .

Крім того, збільшено контингент учнів у групах самоокупності з 165 до 185 осіб та закрито групу «Театральне мистецтво».

       У липні-серпні 2017 року зроблено поточний ремонт класів, кабінетів, коридорів школи, змонтовано та обладнано два теплих туалети в приміщенні школи, на який використано 45400 гривень

        Закуплено нагороди для проведення Міжнародного конкурсу «Золота скрипка» ім. М. Ельмана на загальну суму 4062 гривні.

        Придбанно музичні інструменти: цифрове піаніно, 2 баяни та 1 скрипічний смичок, проведено заміну струн бандур, домр та скрипок на суму 48646 гривень.

Участь в конкурсах:

 • Обласний конкурс окремих виконавців серед шкіл естетичного виховання (м.Умань)

І – 2 учасники,

ІІ – 5 учасників,

ІІІ – 6 учасників,

18 учнів нагороджено грамотами за участь.

 • Обласний конкурс творчих колективів серед шкіл естетичного виховання уманської зони:

І – 4 колективи,

ІІ – 6 колективів,

ІІІ – 10 колективів,

8 колективів Тальнівської ДМШ нагороджено грамотами за участь.

 • «Світ талантів – витоки народні» - м. Черкаси

Гран –Прі – 1 колектив,

І – 5 учасників,

ІІ – 4 учасники,

ІІІ – 3 учасники.

 • Восьмий регіональний конкурс «Струни серця» - м. Умань

І – 3 учасники,

ІІ – 2 учасники.

 • Обласна олімпіада з музично-теоретичних дисциплін – м. Умань

ІV– команда ДМШ.

 • Міжнародний конкурс «Золота скрипка» ім. М. Ельмана – м. Тальне

Дипломанти – 4 учасники.

 • Обласний конкурс «Тріумф-Фест» - м. Умань

ІІІ – 1 учасник.

 • Всеукраїнський конкурс-фестиваль «Мамо рідна, ти моя молитва», м. Тальне:

ІІ – 2 учасники.

 • ХІІ Міжобласний мистецько-екологічний конкурс-фестиваль «Мости над Россю», м. Корсунь-Шевченківський:

І – 2 учасники,

ІІ – 2 учасники.

 • Обласний конкурс виконавської майстерності «Маленький віртуоз», м. Умань

ІІІ – 1 учасник,

ІV – 1 учасник.

 • Міжнародний дитячий фестиваль «Світ талантів України – 2017», м. Київ:

ІІІ – 2 колективи.

 • Міжнародний конкурс мистецтв «Соняшник» ,  м. Київ

Гран-Прі – 1 учасник,

І – 3  учасники,

ІІ – 1 учасник,

ІІІ – 1 учасник.

 

      В рамках підвищення професійної кваліфікації викладачі школи взяли участь у заняттях на курсах підвищення кваліфікації (профінансовано за рахунок коштів спец. фонду – 783, 52 гривні):

– м. Черкаси – 2 особи, в обласному семінарі викладачів початкових мистецьких навчальних закладів м. Умань – всі викладачі музичної школи.

 

Бібліотечна справа.

Розвиток бібліотечної галузі в ОТГ

 

Бібліотечні послуги населенню Тальнівської міської ради надають 5 публічних бібліотек системи Міністерства культури України(Центральна бібліотека,4 сільські бібліотеки-філії).

Рішенням сесії Тальнівської міської ради від 15 вересня 2017 року№12/8-3внесено зміни в організаційну структурубібліотечних закладівТальнівської міської ради шляхом приєднання сільських бібліотек до ЦБ як структурних підрозділів та перейменування їхв сільські бібліотеки –філії.

У 2017 році забезпеченно поповнення бібліотечних фондів за рахунок безкоштовних надходжень, і станом на 01.01.2018 року бібліотечний фонд становить 79296 прим. документів.

Нових надходжень 1335. За джерелами надходження: державні, обласніпрограми - 862;подаровані,обласний обмінний фонд – 117, періодичних видань- 344.

Міська рада коштів на поповнення бібліотечних фондів новою літературою не виділяла.

 На 2018 рік періодичні видання передплачено на загальну суму23273 грн:в т.ч. для ЦБ 12632 грн, Гордашівській СБФ – 2426 грн.,  Здобутківській  СБФ  2627 грн; Соколівоцькій СБФ  4414 грн; Червонянській СБФ  1174 грн.        

Матеріально-технічна база бібліотек містить:комп’ютерної техніки 11 одиниць (ЦБ - 6, ДБ - 2, Гордашівська, Соколівоцька, Червонянська СБФ – по 1). Комп’ютерів з доступом до мережі Інтернет – 10 (крім Червонянської СБФ).  Копіювально-розмножувальної техніки 10 (8 принтерів, 2 друкарських машинок).  Мультимедійне обладнання в Соколівоцькій СБФ: магнітофон, DVD.  Гордашівська СБФ має фотоапарат.

 В плані удосконалення системи підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів протягом 2017 року  проведено 8 інструктивно-методичні дні.  Завідувачка Соколівоцькою бібліотекою Мороз К.О. закінчила  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, здобула кваліфікацію «Філолог. Викладач мови і літератури»,  отримала диплом магістра.  Директор ЦБ  взяла участь у 3 семінарах та тренінгу.

  На відзначення знаменних та пам’ятних дат року, ювілеїв письменників,  державних свят проведено 19 заходів на які витрачено 9891 гривень.  Бібліотеками  громади (згідно планів роботи)   проведено 289 масових заходів, відвідувань масових заходів – 6348.  Соціокультурна діяльність бібліотек висвітлювалась в  місцевих ЗМІ, на  сайті ЦБ, соціальних мережах.  Кошти на про ведення виділяла міська рада.

         У бібліотеках громади  у 2017 працювали 6 об’єднань за інтересами:

 -  3 клуби:  «Розрада», «Гармонія» (ЦБ),  «Ерудит» (ДБ),

-   гурток «Веселкова майстерня» (Соколівоцька СБ);

-   2 лялькові гуртки:  «Колобок»(ДБ); «Лісовичок» (Гордашівська СБ),

        Активно в ЦБ працює жіночий клуб «Розрада» (членів 21). Відбулося 10 засідань. Молодіжнийклуб «Гармонія». Відбулося4засідання.

При ДБ активно працюєклуб «Ерудит» для уч.5-6 кл.(26 членів,6 засідань)та ляльковий гурток «Колобок» (15 членів,12 вистав).

 На базі ЦБ працює  (кожний другий понеділок щомісяця)  пункт доступу до безоплатної правової допомоги за участю заступника Тальнівського бюро безоплатної правової допомоги Альони  Прилуцької. Метою створення пункту доступу є посилення правової спроможності територіальної громади та забезпечення розширення доступу  користувачів бібліотеки до безоплатної правової допомоги.

Участь у акціях, проектах, конкурсах.

Літературу, зібрану в рамках  Всеукраїнської  акції «Бібліотека українського воїна»,  ЦБ  передала землякам-тальнівчанам, які служать в АТО.  Три  посилки  воїнам доставив волонтер, депутат міської ради Швець Володимир Григорович.

         ЦБ спільно з  ГО «Майдан»  та депутата районної ради Валентини Мельник подано заявку на участь у  Міжнародному конкурсі  проектів «Пульс» «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні».

         Соколівоцька СБФ  подала заявку до участі в програмі «Майстерня сільських ініціатив».

         ЦБ взяла участь у Всеукраїнському соціологічному дослідженні «Патріотичний настрій молоді», яке проводила Державна бібліотека України для юнацтва.

ЦБ залучила  юнацтво до участі в обласному заочному конкурсі відеороликів,  присвяченого  100-річчю Вільного Козацтва та ініційованому обласною бібліотекою імені Василя Симоненка. Заявку на участь у конкурсі  подали  читачі Тальнівської центральної бібліотеки - члени  історико-патріотичного клубу «За Україну» (Больбатенко Валерій, Турченюк Ніна, Штобза Олександр), який  діє на базі Тальнівського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 – гімназія»;  керівник клубу Лущан Олександр Григорович.  За результатами конкурсу їх робота – відеоролик  «Біографія Семена Гризла – організатора Вільного Козацтва на Звенигородщині» стала переможцем та зайняла ІІ місце.

 В ЦБ пройшли  презентації  книг  Ігоря Добріяна «У кожного своя доля» (2016), Тамари Шовкової «Запитаю в осені» (2016), Людмили Бурдейної «Любов’ю сповнене життя» (2015), Вадима Мицика «Перший кіш Вільного козацтва» (2017), Любові Поліщук «Моя доля» за участю авторів.

        Діяли виставки: майстрині декупажу Оксани Мороз «Мистецтво декупажу – чари своїми руками»,   виробів талановитих сестер Лариси  Довжук та Тетяни Попіначенко «Світ захоплень наших читачів»; виробів з солоного тіста гуртка «Веселкова майстерня»,що працює на базі Соколівоцької СБ та клубу.

 

Тальнівський музей історії

 

Комунальний заклад «Тальнівський музей історії Тальнівської міської ради створений  відповідно до рішення сесії Тальнівської міської ради  за № 1/8-8 від 20 січня 2017 року шляхом прийняття Тальнівського районного музею історії хліборобства із спільної власності територіальних громад сіл і міста Тальнівського району до комунальної власності Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади в особі Тальнівської міської ради.

1 березня 2017 року введено в дію штатний  розпис Тальнівського музею історії, прийнято на роботу старшого наукового співробітника, наукового співробітника музею, прибиральника.

Для відвідувачів музею експозиція закладу відкрита 14 жовтня 2017 року.

На відкриття музею витрачено кошти загального фонду в сумі 8939 гривень.

 Заклад є єдиним профільним освітньо-культурним, науковим та історико-краєзнавчим центром Тального. Робота музею зорієнтована на пошук,  вивчення,  комплектування,  збереження,  популяризацію матеріальної і духовної культури Тальнівщини, та міста зокрема, залучення громади і гостей міста до надбань національної культурної спадщини.

Протягом жовтня-грудня 2017 року музей відвідало 745 осіб, з них учнів та студентів 234 особи, за угодою 269 осіб, проведено 135 екскурсій.  Для жителів та гостей міста організована Виставкова зала, проведено офіційне відкриття 4-х стаціонарних виставок з фондів музею « Місто, яке ми любимо» (Тальне в друкованих виданнях) та фото виставка «Місто у світлинах.  Історія, спогади», «Ялинкова іграшка ХХ ст. Згадаймо дитинство», «Різдвяні Янголи».

На сьогоднішній день в експозиціях музею розміщено 1 718 одиниць музейних предметів, що належать до державної частини Музейного фонду України та  2 445 музейних предметів основного фонду, що придбані музеєм під час комплектування музейного зібрання протягом 2017 року.  На сьогодні триває поповнення фондів новими експонатами. Цьому сприяє робота протягом року у фондах Національної історичної бібліотеки України, Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Центральному державному історичному архіві Києва, Черкаському обласному державному архіві, копіювання історичних документів та фото. Значну допомогу у формуванні музейного зібрання надають жителі міста та району.  22-23 травня 2017 р. старший науковий працівник пройшла курси підвищення кваліфікації за програмою короткострокового семінару з напрямку «Державне управління».

Для комплектування музейних зібрань, створення музейних експозицій виготовлено фото колаж «Старе місто», 6 банерів, 3 стенди з символікою міста, копія мапи міста 1868 року, мапа «Тальне на карті України», археологічна мапа міста,  копії картин на полотні «Мисливський замок. Малюнок арх. А. Клеменса ХІХ ст.», «Мисливський замок. 1967 р.», виготовлено 16 виставкових вітрин,  встановлено 16 світильників для картин на суму 8246 гривень – коштів загального фонду.

Для створення рекреаційної та господарської зон здійснено вкладання тротуарної плитки, облаштовано пандус для людей з обмеженими фізичними можливостями, закладена зелена зона, виготовлено навіс для центрального входу. В галузі господарської роботи Затверджено Статут музею, придбано компютер, кольоровий принтер, проведено ремонт електричного котла, встановлено водяний лічильник, в достатній кількості придбано канцелярські та господарчі товари. Використано коштів загального фонду -137305 гривень.

Робота музею висвітлена в періодичній пресі, до відкриття музею  виготовлено буклет, календарі, подарункові блокноти з символікою міста.

 

Обсяг витрачених коштів на реалізацію Програми

 

№ п/п

Назва

Сума грн.

11.

Проведення культурно-розважальних заходів, відзначення ювілейних дат,  відкриття Тальнівського музею історії, організація та проведення виставок

27185 грн.

22.

Придбання квітів, вінків та корзин для вручення під час урочистих та святкових заходів, для покладання до пам’ятних місць та місць поховань

9122 грн.

33.

Участь у міських, районних, обласних та інших культурно-мистецьких фестивалях, конкурсах, в т.ч. замовлення транспорту для переїзду учасників

24415 грн.

44.

Організація та проведення фестивалів (фестиваль патріотичної пісні «Афганістан - мій біль», фестиваль дитячої творчості «Соняшник»

3130 грн.

5.

Проведення Міжнародного конкурсу «Золота скрипка» імені М.Ельмана

4062 грн.

6.    5

Зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази закладів культури (закупівля інструментів, обладнання, ремонт закладів культури)

231951 грн.

7.

Підвищення професійної кваліфікації працівників (викладачі ДМШ)

783,52 грн.

Всього

 300648,52  грн.

 

За секретаря міської ради

 

 

 

 

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІI СКЛИКАННЯ ___ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

від "__" _________ 2018 року                                                              № ______

м. Тальне

 

 

Про використання

революційного прапора ОУН

 

Розуміючи істинну ідеологію червоно-чорного стяга – прапора країни, яка охоплена боротьбою, керуючись статтею 19 Конституції України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Тальнівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Рекомендувати підняття біля адміністративного будинку Тальнівської міської ради, а також на будівлях, у яких розміщуються органи місцевого самоврядування, революційного прапора ОУН у певні дати, пов’язані із визначними подіями національно-визвольної боротьби та вшануванням пам’яті Героїв, згідно з додатком.

2. На знак вшанування пам’яті Героїв національно-визвольних змагань революційний прапор ОУН піднімається в траурному оформленні – у цьому випадку до верхньої частини древка або флагштока прапора прикріплюється чорна стрічка.

3. Рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, громадським об’єднаням Тальнівської громади вивішувати революційний прапор ОУН на будівлях у дні, затверджені в додатку до цього рішення.

4. Офіційно оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту, молоді, сім’ї та соціального захисту населення.

Тальнівський міський голова                                                           О.В.Юрченко

 

 

                                                           Додаток

                                                                     до рішення міської ради

                                                  від "___" ______2018 № ___

 

Перелік дат, пов’язаних із визначними подіями національно-визвольної боротьби та вшанування пам’яті Героїв

 

за/п

Дата

Подія

 1.  

1 січня

День народження голови Проводу ОУН –   Степана Бандери

 1.  

3 лютого

Створення ОУН

 1.  

5 березня

Річниця з дня смерті генерал-хорунжого, головнокомандувача УПА Романа Шухевича

 1.  

21 травня

День пам’яті жертв політичних репресій

 1.  

Четверта неділя травня

Свято Героїв

 1.  

14 червня

День народження полковника Армії УНР, команданта УВО, першого голови Проводу українських націоналістів Євгена Коновальця

 1.  

30 червня

Проголошення Акту відновлення Української держави, день народження генерал-хорунжого, головнокомандувача УПА, голови Секретаріату УГВР Романа Шухевича

 1.  

30 липня

Створення УВО

 1.  

14 жовтня

День захисника України, день створення УПА

 

 

 

Тальнівський міський голова                                                           О.В.Юрченко

 

 

 

Проект рішення

фракції ВО "Свобода"

 

 

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІI СКЛИКАННЯ ___ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

від "__" _________ 2018 року № ______                                                        м. Тальне

 

 

Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у нічний час доби

 

Керуючись статтями 59 та 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», з метою усунення порушень громадського порядку в нічний час доби, формування в суспільстві здорового способу життя, впровадження державної політики щодо обмеження шкідливого впливу споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та пива серед населення, впорядкування їх продажу, обмеження доступу до них підлітків та молоді (задля охорони їх здоров’я), Тальнівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Заборонити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства), на території Тальніської міської об’єднаної територіальної громади з 0 до 8 години.

2. Дія цього рішення поширюється на всіх суб'єктів господарювання на території Тальнівської міської ОТГ, незалежно від форм власності.

3. Апарату Тальнівської міської ради доручити довести вимоги цього рішення до відома всіх суб'єктів господарювання, які підпадають під його дію.

4. Суб’єктам господарювання рекомендувати інформувати покупців про дане рішення.

5. Тальнівському ВП ГУНП в Черкаській області рекомендувати  активізувати роботу щодо посилення контролю за дотриманням вимог статей 178, 156 Кодексу України про адміністративні порушення з метою недопущення розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту та в інших заборонених законом місцях, появи в громадських місцях у нетверезому стані.

6. Офіційно оприлюднити це рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Тальнівської міської ОТГ.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності і правопорядку, депутатської діяльності та етики, регламенту та регуляторної діяльності та сектор з юридичних питань апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету.

 

 

Тальнівський міський голова                                                           О.В.Юрченко

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Тальнівської міської ради

"Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання

(крім закладів ресторанного господарства) у нічний час доби"

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття

Боротьба з надмірним споживанням алкоголю залишається і сьогодні актуальною. Адже, щороку в Україні через алкоголізм та пияцтво помирають понад 40 тисяч осіб. За рівнем споживання алкоголю наша держава займає одне з перших місць у світі. Також, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна посідає перше місце у світі за вживанням алкоголю серед дітей та молоді.

Встановлені чинним законодавством обмеження та заборони, пов’язані з торгівлею алкоголю, є недостатніми. Це підтверджується практикою запровадження рішеннями органів місцевого самоврядування додаткових заборон продажу алкоголю у нічний час, зокрема у таких містах як Львів, Івано-Франківськ, Черкаси, Ужгород, Луцьк, тощо.

Дослідивши європейський досвід, варто звернути увагу та те, що подібні обмеження та заборони продажу алкоголю успішно діють у таких країнах як Латвія, Данія, Норвегія, Швеція, Швейцарія та інших.

2. Цілі і завдання

Даний проект розроблено з метою запровадження заборони продажу алкоголю у нічний час для забезпечення дотримання тиші та громадського порядку, попередження правопорушень, пов`язаних із зловживанням алкоголю, зниження рівня злочинності та збереження здоров’я громадян.

 

3. Основні положення

Рішенням запроваджується заборона на продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства), на території Тальніської міської об’єднаної територіальної громади з 22-ї до 8-ї години.

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері

Зазначені питання регулюються такими законами України:

«Про місцеве самоврядування в Україні»;

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

      

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація рішення не потребує видатків з бюджету.

 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття даного рішення сприятиме зменшенню порушень громадського порядку в нічний час доби, формування в суспільстві здорового способу життя, впровадження державної політики щодо обмеження шкідливого впливу споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та пива серед населення, впорядкування їх продажу, обмеження доступу до них підлітків, молоді та охорони їх здоров’я.

 

 

 

Член депутатської фракції

«Всеукраїнське об’єднання «Свобода»

    _______________          Віталій Шуляк

 

 

 

 

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

Від  12  квітня  2018                                                                              № ______

 

                                                                                                                 

Про внесення змін в рішення

 від 06.03.2018 №19/8-12 «Про внесення

змін до відомостей про юридичну особу

виборчих комісій Гордашівської,

Здобутківської, Соколівоцької сільських рад»

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в  Україні»,   ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Закону України «Про місцеві вибори», на підставі рішення Тальнівської міської ради від 12.01.2017 року № 1/8-1 «Про початок повноважень депутатів Тальнівської міської ради», Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

 

          1. Внести зміни в рішення від 06.03.2018 №19/8-12 «Про внесення

змін до відомостей про юридичну особу виборчих комісій Гордашівської, Здобутківської, Соколівоцької сільських рад», виклавши його в наступній редакції:

        « 1. Розпочати процедуру внесення змін до відомостей про юридичну особу виборчих комісій в частині зміни відомостей щодо засновника:

- юридичної особи – Гордашівської сільської виборчої комісії Тальнівського району Черкаської області (ЄДРПОУ 34089268);

- юридичної особи – Здобутківської сільської виборчої комісії Тальнівського району Черкаської області (ЄДРПОУ 34089453);

- юридичної особи – Соколівоцької сільської виборчої комісії Тальнівського району Черкаської області (ЄДРПОУ 34089322).

 

2. Змінити відомості Гордашівської, Здобутківської, Соколівоцької сільських виборчих комісій, в частині засновника, відповідно Гордашівську, Здобутківську, Соколівоцьку сільські ради на Тальнівську міську раду (ЄДРПОУ 36566327).

 

          3. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації  внесення змін до ЄДР у виборчих комісіях завідувача сектору з юридичних питань апарату управління Тальнівської міської ради Солошенка Михайла Івановича, паспорт НС 065234, виданий Тальнівським РВ УМВС України в Черкаській області 29.12.1995 року, ІПН 2139515654, який проживає за адресою: м.Тальне, вул. Івана Гонти, буд. 21.

 

           4. Начальнику фінансово-господарського відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Захарчук Н.А.  провести перерахування коштів адміністративного збору за державну реєстрацію змін  в сумі 1590, 00 грн. (530, 00 грн. за одну реєстрацію).

 

          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Марченка В.М. та на голову постійно діючої комісії Тальнівської міської ради з питань прав людини, законності і правопорядку, депутатської діяльності та етики, регламенту та регуляторної діяльності Неділька О.В.».

 

 

 Міський голова                                                                                 О.В.Юрченко

 

 

 
  GERB


ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від___.04.201821/8-___

м.Тальне

 

Про Програму вдосконалення

інформаційно-аналітичного забезпечення

та збільшення надходжень до бюджету

Тальнівської об’єднаної територіальної громади

на 2018 рік

 

 

 Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п. 21 статті 91 Бюджетного кодексу України,Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити Програму вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення та збільшення надходжень до бюджету Тальнівської об’єднаної територіальної громадина 2018 рік(далі – Програма) згідно з додатками.

 

2. Доручити виконавчому комітету Тальнівської міської ради привнесенні змін до бюджету Тальнівської ОТГ передбачати кошти на реалізацію зазначеної Програми.

 

3. Організацію виконання Програми покласти на начальника фінансового управління Тальнівської міської ради.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісіюміськоїради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку(голова комісії Михальченко А.В.).

 

Міський голова                                    О.В. Юрченко

 

ПРОГРАМА вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпеченнята збільшення надходжень до бюджетуТальнівської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора